Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Obrazci

Prošnja za dodelitev statusa
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti
Vloga za subvencionirano mesečno vozovnico
OIN za dijake, ki niso dosegli ciljev
OIN za dijake s statusom
OIN za nadarjene dijake

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi