Nagovor

Spoštovani starši, drage dijakinje in dijaki!

V naši šoli izobražujemo in vzgajamo za poklice, kjer so potrebni stiki z ljudmi. Ti poklici so zanimivi in lepi, vedno aktualni, a zahtevajo spoštovanje reda in čistoče, terjajo strogo disciplino, pričakujejo urejenost in vljudnost ter vedno dobro voljo dijakinj in dijakov.

V gostinstvu in turizmu je delo raznoliko, ponuja kruh in zadovoljstvo,kar je pomembno zlasti v sedanjem času, ko se srečujemo z brezposelnostjo. Vsakdo lahko najde nekaj, kar ga veseli, kar ga lahko osrečuje vse življenje.

Naš moto je: Šola z okusom!

Zaposleni

Ravnatelj: Dušan Erjavec

Pomočnica ravnatelja: Eva Hercog

Učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbori

Razredniki

Strokovni aktivi

Svet staršev

Skupnost dijakov – predstavlja jih dijaški parlament

Svet šole

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

  • predstavnik ustanovitelja
  • predstavnik mestne občine
  • pet predstavnikov delavcev šole
  • dva predstavnika dijakov
  • dva predstavnika sveta staršev
  • predstavnik delodajalcev.