Delo šolskih svetovalnih delavk zajema svetovalno delo z dijaki in starši, sodelovanje z učitelji in vodstvom šole, sodelovanje z zunanjimi institucijami, vpis in sprejem novincev, spremljanje novincev, ponavljavcev in pomoč preusmerjenim dijakom, svetovanje dijakom s posebnimi potrebami, delo z dijaki priseljenci, poklicno orientacijo ter predvsem svetovalno pomoč dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav (osebne stiske, pomoč pri učnih težavah).
Pri svojem delu naju vodijo temeljna načela svetovalne službe: načelo dobrobiti (delo v dobro dijaka), načelo prostovoljnosti (pri vključevanju v svetovalni odnos) in načelo zaupanja (zaupnost povedanega v svetovalnem odnosu).

Pisarna se nahaja v 3. nadstropju. Pričakujeva vas:

  • Vesna Pogačnik, univ. dipl. psihologinja
  • Sanja Jerenko, mag. prof. ped. in dipl. soc. (UN)

Najina vrata so odprta vsem dijakom, hkrati pa mora prostor našega dela nuditi tudi občutek varnosti, zato prosimo, da upoštevate opozorila na vratih, s tem pa omogočite ohranitev zasebnosti svetovalnega procesa. Ker je stisk in težav veliko, je dobro, da se za obisk dogovorite. To lahko storite preko razrednika, e-pošte, osebno, če je nujno, pa tudi na telefon: 

Prosiva, da svoj obisk vnaprej najavite (e-pošta ali telefon).

Vesna Pogačniksvetovalno delo za program SSI (oddelki: 1. ABC, 2. AB, 3. AB, 4. ABC) ter PTI (G5.a)

E: vesna.pogacnik@guest.arnes.si

T: 02 235 00 14

Dan Ura
Ponedeljek od 8.30 do 13.00
Torek od 8.30 do 13.00
Sreda od 8.30 do 13.00 
Četrtek od 8.30 do 13.00
Petek od 8.30 do 13.00 
Sanja Jerenko - Koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami in svetovalno delo za program SPI (oddelki: 1. FG, 2. FG, 3. FG), NPI (1. I, 2. I) ter 1. letnik PTI (G4.a)

E: sanja.jerenko@guest.arnes.si

T: 02 235 00 24

Dan Ura

Ponedeljek

Torek

od 8.00 do 13.00

od 8.00 do 13.00

Sreda od 8.00 do 13.00

Četrtek

Petek

od 8.00 do 13.00

od 8.00 do 13.00

Zanimive in uporabne povezave

To sem jaz  - spletna stran za mlade
Trialog - spletna stran za iskalce pomoči in tiste, ki jo nudijo
Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? - priročnik za mlade
Kako lahko starši pomagajo mladostnikom v stiski? - priročnik za starše
Nisi ok? Povej naprej. - seznam virov pomoči na mariborskem področju

Na varnem.si - seznam virov pomoči
TOM telefon nudi čustveno oporo otrokom in mladim preko telefona
Živ? Živ! - pomoč, ko ne vidim izhoda iz stiske

Medvrstniška podpora za LGBTQIA+ mlade povezuje skupino prostovoljcev in mlade osebe, ki se še iščejo glede svoje spolne identitete ali usmerjenosti

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih
Center Šteker - pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij
Odvisnost ni igra – pomoč pri prekomerni rabi interneta
#Odklikni: Spletno nasilje se lahko godi tudi tebi - video

Sporočilo v steklenici - Ocena lastnih pivskih navad
Center za preprečevanje odvisnosti Maribor - pomoč pri težavah z eksperimentiranjem ali odvisnostjo od psihoaktivnih snovi

Nasilje nad ženskami in otroki
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini
Združenje za MOČ - Pomoč žrtvam spolnega nasilja in njihovim podpornim osebam
Društvo SOS  nudi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, pomoč na poti iz nasilja

Odštekani najstniki in starši, ki štekajo (recenzija knjige) in video predavanje

Karierni razvoj - esvetovanje

Informacije o vpisu v SŠ in o vpisu na višje strokovne šole in fakultete najdete pod: Nadaljevanje izobraževanja/Vpis

O naju

Najino delo je namenjeno dijakom, v povezavi z njimi pa tudi njihovim staršem in učiteljem. Skrbiva za sprejem, spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim, pri prehajanju dijakov na višjo stopnjo izobraževanja, razreševanju stisk ob upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem in socialnem razvoju ter ob upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo. Prizadevava si za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli, pri tem pa sodelujeva z dijaki, starši, učitelji, vodstvom šole ter s strokovnjaki zunanjih institucij. Delo z otroki s posebnimi potrebami koordinira Sanja Jerenko.

“Svet je dober in slab, črn in bel, vmes pa cela paleta odtenkov. Nobena stvar ni samo dobra ali slaba. Zato nosijo tudi najtežje preizkušnje s sabo neko spoznanje, ki ti bo pomagalo živeti. Sprejmi ga, tvoje je!!!” Renata Ažman

“Uspeh ni nasprotje poraza. Tekač je morda prišel na cilj kot zadnji, toda če je potolkel osebni rekord, je uspel.” Robert Shuller

“Prijateljstvo je neopisljivo razkošje, da se z nekom počutimo popolnoma varne, ne da bi morali izbirati misli ali tehtati besede.” George Eliot