UČBENIŠKI SKLAD

 

Na SŠGT MB deluje  učbeniški sklad, kjer si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih bodo uporabljali pri pouku. Komplet učbenikov v učbeniškem skladu izbere šola.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov (ne posameznih učbenikov).

Učbenike in delovne zvezke, ki niso vključeni v učbeniški sklad, dijaki kupijo sami.

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 nabavne cene izbranih učbenikov.

Izpolnjeno in podpisano naročilnico je treba oddati najkasneje do petka, 14. junija 2019,       1. letnik do petka, 21. junija 2019.

Položnice dobijo dijaki v šoli ali po pošti, 1. letnik dobi naročilnice, seznam učbenikov in  položnice ob vpisu.

Dijaki pridejo po učbenike načeloma prvi  dan pouka s potrdilom o plačilu.

Ob zaključku pouka morajo dijaki učbenike vrniti šoli. V primeru opravljanja dopolnilnih, popravnih in zaključnih izpitov ter poklicne mature po izteku šolskega leta lahko učbenike vrnejo po opravljenih obveznostih.

Če dijak vrne poškodovan učbenik ali ga ne vrne, mora v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika.

Sezname učbenikov si lahko pogledate na zavihkih.

 

Karmen Kovač,

upravljavka učbeniškega sklada

SeznamI učbenikov

Gastronom hotelir (SPI) 1.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 2.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 3.letnik
Gastronomski tehnik (PTI) 1.letnik
Gastronomski tehnik (PTI) 2.letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 1. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 2. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 3. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 4. letnik

Povezava do kataloga učbenikov na spletni strani Kopija Nova