UČBENIŠKI SKLAD

 

Na SŠGT MB deluje  učbeniški sklad, kjer si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih bodo uporabljali pri pouku. Komplet učbenikov v učbeniškem skladu izbere šola.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov (ne posameznih učbenikov).

Učbenike in delovne zvezke, ki niso vključeni v učbeniški sklad, dijaki kupijo sami.

V šolskem letu 2024/25 je izposoja učbenikov brezplačna.

Izpolnjeno in podpisano naročilnico je treba oddati najkasneje do srede, 10. avgusta 2024.

Prvim letnikom je bila naročilnica posredovana po pošti in jo naj izpolnjeno prinesejo v šolo na dan vpisa.

Dijaki prevzamejo učbenike načeloma prvi teden pouka.

Ob zaključku pouka morajo dijaki učbenike vrniti šoli. V primeru opravljanja dopolnilnih, popravnih in zaključnih izpitov ter poklicne mature po izteku šolskega leta lahko učbenike vrnejo po opravljenih obveznostih.

Če dijak vrne poškodovan učbenik ali ga ne vrne, mora v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika.

Sezname učbenikov si lahko pogledate na zavihkih.

SeznamI učbenikov

Pomočnik natakarja / pomočnik kuharja (NPI) 1.letnik
Pomočnik natakarja / pomočnik kuharja (NPI) 2.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 1.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 2.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 3.letnik
Gastronomski tehnik (PTI) 4.letnik
Gastronomski tehnik (PTI) 5.letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 1. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 2. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 3. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 4. letnik

NAROČILNICA

Naročilnica za učbeniški sklad
...
Mladinska knjiga:
............................