UČBENIŠKI SKLAD

 

Na SŠGT MB deluje  učbeniški sklad, kjer si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih bodo uporabljali pri pouku. Komplet učbenikov v učbeniškem skladu izbere šola.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov (ne posameznih učbenikov).

Učbenike in delovne zvezke, ki niso vključeni v učbeniški sklad, dijaki kupijo sami.

V šolskem letu 2022/23 je izposoja učbenikov brezplačna.

Izpolnjeno in podpisano naročilnico je treba oddati najkasneje do srede, 15. junija 2022.

Prvim letnikom je bila naročilnica posredovana po pošti in jo naj izpolnjeno prinesejo v šolo na dan vpisa 17. 6. 2022.

Dijaki prevzamejo učbenike načeloma prvi teden pouka.

Ob zaključku pouka morajo dijaki učbenike vrniti šoli. V primeru opravljanja dopolnilnih, popravnih in zaključnih izpitov ter poklicne mature po izteku šolskega leta lahko učbenike vrnejo po opravljenih obveznostih.

Če dijak vrne poškodovan učbenik ali ga ne vrne, mora v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino. Višina odškodnine je odvisna od nabavne cene in od starosti učbenika.

Sezname učbenikov si lahko pogledate na zavihkih.

Karmen Kovač,

upravljavka učbeniškega sklada

SeznamI učbenikov

Pomočnik natakarja / pomočnik kuharja (NPI) 1.letnik
Pomočnik natakarja / pomočnik kuharja (NPI) 2.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 1.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 2.letnik
Gastronom hotelir (SPI) 3.letnik
Gastronomski tehnik (PTI) 4.letnik
Gastronomski tehnik (PTI) 5.letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 1. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 2. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 3. letnik
Gastronomsko-turistični tehnik (SSI) 4. letnik
...............................