Gostinska dejavnost zavzema pomemben delež v razvoju slovenskega gospodarstva. Tudi v Mariboru ima dolgo in pomembno tradicijo. Razvojne razmere so v štajerski prestolnici že zgodaj narekovale potrebo po izobraženih, strokovno usposobljenih gostinsko-turističnih delavcih.

Prvo šolo za gostinstvo in turizem so v Mariboru ustanovili leta 1926. Imenovala se je Gostilničarska nadaljevalna šola in je delovala v okviru tedanje Trgovske akademije. Izobraževanje je bilo tesno povezano s prakso, vajeništvom, temeljilo je na strokovnih predmetih. Ker je bila šola dobro povezana z gospodarstvom, so v njej poučevali tudi učitelji iz tedanjega Združenja gostinskih in kavarniških obratov. Ob okupaciji 1941. leta pa je šola prenehala delovati. Po drugi svetovni vojni sta bili v Mariboru ustanovljeni kar dve gostinski šoli. Politični interesi so obema prirezali krila. Eno so premestili v Ljubljano, druga, zanjo je skrbelo Združenje gostinskih podjetij Maribora, pa je bila ukinjena leta 1948, ko prisotnost privatnih gostincev ni bila več zaželena, saj so vodje, ravnatelje, izbirali po politični pripadnosti, pa tudi pouk je postajal vedno bolj teoretičen.

Leta 1949 je bila z odločbo Ljudskega odbora v Mariboru ustanovljena Nižja gostinska šola, ki je sprva imela prostore na sedanji ekonomski šoli, pozneje pa v stavbi današnje gimnazije na Gosposvetski cesti. Delovala je do leta 1951. Neprekinjeno izobraževanje gostinskih in turističnih delavcev se v Mariboru začenja šele leta 1958. Tedaj je bila na predlog gostincev in zbornice ustanovljena Gostinska šola, ki je delovala v prostorih restavracije Branik v Ljudskem vrtu.

To šolo priznava današnja mariborska gostinsko-turistična šola za svojo začetnico. Po letu 1961 si je šola pod novim imenom, Gostinski šolski center, delila zgradbo na Mladinski ulici 14 s trgovsko šolo, hkrati pa gostovala še na drugih šolah. z uvedbo usmerjenega izobraževanja se je prostorska stiska še povečala, saj so dijake zanimali novi izobraževalni programi za poklice tehnik kuharstva, tehnik strežbe, gostinski tehnik, turistični tehnik. Od leta 1981 se šola imenuje Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor. Leta 1982 se je šola preselila v novo stavbo na Mladinski ulici 14a, kjer deluje še danes. Žal se tudi zdaj soočamo s prostorskimi težavami. Delavci šole upamo, da bo mogoče najti primerno rešitev, ki ne bo okrnila dejavnosti šole. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor sodi med najboljše gostinske šole v Sloveniji. Uspešno sodeluje vmednarodnem izobraževalnem programu Phare, izobraževanje prilagaja zahtevam Evropske unije, povezuje se z istovrstnimi šolami v Avstriji. Italiji, Belgiji. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj. Upamo in verjamemo, da bomo še naprej izobraževali kvalitetne gostince in turistične vodnike, ki bodo spretni pri komunikaciji s strankami ter strokovni, vestni, pošteni in odgovorni pri svojem delu.