Kontakt šole

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor
 
E ss.gtmb@guest.arnes.si

Matična številka: 5086752000

Davčna številka: SI79487491

TRR: SI56011006030701784 odprt pri Upravi za javna plačila RS

Vodstvo in zaposleni

Zbornica

Zbornica na Mladinski ulici

T 02 / 235 00 15

Ravnatelj

Dušan Erjavec
T 02 / 235 00 11

Uradne ure

Od ponedeljka do četrtka: od 12.–13. ure
Petek: od 10.–12. ure

Pomočnica ravnatelja

Eva Hercog
02 / 235 00 13

Uradne ure

Vsak dan od 10.–12. ure

Tajništvo

Poslovna sekretarka
Karmen BIDERMAN DOGŠA
T 02 / 235 00 10
Faks 02 / 235 00 21

Uradne ure

Od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure in od 12. do 13. ure

Blagajna v tajništvu

Od ponedeljka do srede: od 9. do 10. ure

Računovodstvo

Zdravka MEŠIĆ
T 02 / 235 00 12

Uradne ure

Od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure

Računalnikar

Martin Mikuž
T 02 / 235 00 36
E martin.mikuz@ssgt-mb.si
Kabinet 106

Svetovalna služba

Svetovalni delavki:

VESNA POGAČNIK, psihologinja    vesna.pogacnik@guest.arnes.si

T 02 / 235 00 14

SANJA JERENKO, pedagoginja   sanja.jerenko@guest.arnes.si

T 02 / 235 00 24

Knjižnica

Šolsko knjižnico in učbeniški sklad vodi knjižničarka Karmen KOVAČ
T 02 / 235 00 17

Uradne ure

Od ponedeljka do petka: od 8. do 11. 30 ure

Organizator delovne prakse

Marjan BOŽIČKO
T 02 / 235 00 16
E marjan.bozicko@guest.arnes.si