Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK

Trajanje programa: 4 leta

Stopnja izobrazbe: V. stopnja

Zaključek šolanja: poklicna matura

Možnosti nadaljnjega šolanja: šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi v nekaterih univerzitetnih programih

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola

PREDMETNIK ZA USMERITEV: TURIZEM PREDMETNIK ZA USMERITEV: GOSTINSTVO

 

Izvedbeni kurikul 1. letnik 2023/24
Izvedbeni kurikul 2. letnik 2023/24
Izvedbeni kurikul 3. letnik 2023/24
Izvedbeni kurikul 4. letnik 2023/24
Grobi kurikul
Predmetniki