Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK

Trajanje programa: 4 leta

Stopnja izobrazbe: V. stopnja

Zaključek šolanja: poklicna matura

Možnosti nadaljnjega šolanja: šolanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi v nekaterih univerzitetnih programih

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola

Grobi kurikulum s predmetnikom