Izpitni roki za dopolnilne izpite med šolskim letom

Za občane in dijake

Tajnica popravnih, dopolnilnih in popravnih izpitov: Alenka Brumec, prof.

POMEMBNO OBVESTILO – DODATNI IZPITNI ROK ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV (MATURANTE)
Na podlagi okrožnice MIZŠ (5. 5. 2020) in sprejetem sklepu o spremembi šolskega koledarja za tekoče šolsko leto lahko dijaki zaključnih letnikov (maturantje) po koncu pouka in še pred začetkom mature letos izjemoma opravljajo en popravni ali dopolnilni izpit.

Na popravni ali dopolnilni izpit se lahko dijaki prijavite, ko imate v eAsistentu predmet zaključen 1 ali NOC.
Ta izpitni rok bo potekal v času od 27. 5. 2020 do 28. 5. 2020, zadnji rok za prijavo je 25. 5. 2020.
Prijavite se z izpolnjeno prijavnico za izpit in jo pošljete po elektronski pošti na naslov alenka.brumec@ssgt-mb.si

Razpored izpitov v dodatnem roku 27. 5. 2020

Za dijake zaključnih letnikov 3-letne šole (program GH) izpitni rok za popravne oz. dopolnilne izpite ostaja nespremenjen, torej od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 (zadnji rok za prijavo je 25. 5. 2020). Izpitni rok za dvigovanje ocen ostane nespremenjen, torej 28. 5. 2020.

 Velja za vse dijake razen zaključnih letnikov GH.

Obvestilo: zaradi omejitve širjenja koronavirusa sprejemamo prijave na aprilski izpitni rok po elektronski pošti do vključno 14. 4. 2020, in sicer na elektronski naslov marjan.bozicko@guest.arnes.si oz. alenka.brumec@ssgt-mb.si 

  Datum izpitnega roka Rok za oddajo prijave
1. rok 21. 10. 2019–25. 10. 2019 14. 10. 2019
2. rok 16. 12. 2019–20. 12. 2019 9. 12. 2019
3. rok 17. 2. 2020–21. 2. 2020 10. 2. 2020

4. rok

20. 4. 2020–24. 4. 2020 14. 4. 2020

5. rok

(samo za 3., zaključne, letnike programa GH in udeležence izobraževanja odraslih)

1. 6. 2020–5. 6. 2020 25. 5. 2020

5. rok

(vsi dijaki, razen zaključnih letnikov GH)

 

1. 7. 2020–6. 7. 2020 24. 6. 2020
6. rok 17. 8. 2020–21. 8. 2020 10. 8. 2020


Zimski izpitni rok (vse vrste izpitov, PM, ZI)

  • 3. 2.– 28. 2. 2020

Spomladanski izpitni rok

  • 25. 5.–29. 5. 2020 – priprava na PM, ZI
  • 28. 5. 2020 – izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike
  • 1. 6. 2020 – začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju, zaključni letnik
  • 1. 7. 2020 – začetek spomladanskega izpitnega roka

Jesenski izpitni rok

  • 17. 8. 2020 – začetek jesenskega izpitnega roka

 

prijavnica za izpite