Izpitni roki za dopolnilne izpite med šolskim letom

Za občane in dijake

 Velja za vse dijake razen zaključnih letnikov GH.

  Datum izpitnega roka Rok za oddajo prijave
1. rok 15. 10. 2018 – 19. 10. 2018 8. 10. 2018
2. rok 10. 12. 2018 – 14. 12. 2018 3. 12. 2018
3. rok 25. 2. 2019 – 1. 3. 2019 15. 2. 2019
4. rok 15. 4. 2019 – 19. 4. 2019 8. 4. 2019

5. rok

(samo za 3., zaključne, letnike programa GH in udeležence izobraževanja odraslih)

29. 5. 2019 – 4. 6. 2019 (GH) 22. 5. 2019
4. 6. 2019 – 7. 6. 2019 (IO)

5. rok

(vsi dijaki, razen zaključnih letnikov GH)

1. 7. 2019 – 4. 7. 2019 24. 6. 2019
6. rok 16. 8. 2019 – 21. 8. 2018 9. 8. 2019
7. rok* 26. 8. 2019 21. 8. 2019

Zimski izpitni rok (vse vrste izpitov, PM, ZI)

  • 2. – 28. 2. 2019

Spomladanski izpitni rok

  • 21. 5. – 24. 5. 2019 – priprava na PM, ZI
  • 27. 5. 2019 – izpitni rok za izboljševanje ocene za zaključne letnike
  • 29. 5. 2019 – začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju, zaključni letnik
  • 1. 7. 2019 – začetek spomladanskega izpitnega roka

Jesenski izpitni rok

  • 16. 8. 2019 – začetek jesenskega izpitnega roka

* Za dijake, ki so bili na PUD do 7. 7. 2019

prijavnica za izpite