VPIS NA PROSTA MESTA

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik5 mest
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir10 mest

Vloge za vpis pošljite na Mladinsko ulico 14a. Zapišite osnovne podatke o kandidatu, kontaktno številko in e-pošto, navedite program, v katerega se želi vpisati in priložite kopijo spričevala 9. razreda in spričevala/obvestila o uspehu iz morebitnega prejšnjega šolanja v srednji šoli. Vloge bomo obravnavali po 17. avgustu. 

ROKOVNIK za vpis v prvi letnik JE SPREMENJEN - v celoti je dostopen na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/SKLEP-nov-rokovnik-za-vpis-v-20-21.pdf

VPIS v programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v šol. letu 2020/21

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest

  • Prijave za vpis  – do 11. maja 2020 

Prijave sprejemamo tudi brez podpisa ravnatelja in žiga osnovne šole ter tudi po elektronski pošti na vesna.pogacnik@guest.arnes.si.

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik84 razpisanih mest: 72 prijav
SPI
, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir52 razpisanih mest: 32 prijav

Dnevne spremembe v številu prijav na posamezne programe vseh šol se nahajajo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, rubrika Stanje na današnji dan.

  • Prenosi prijav – do 16. junija 2020
  • Obveščanje v primeru omejitev – 26. junij 2020
  • Izvedba 1. kroga: 30. junij – 6. julij 2020
  • Rezultati 1. kroga: 6. julij 2020 do 16. ure 

PRENOSI IN STANJE PRIJAV

Prenosi prijav bodo možni do 16. junija do 14. ure.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, svetujemo, da v primeru, če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da nam na elektronski naslov vesna.pogacnik@guest.arnes.si posredujete skenirano ali fotografirano izjavo, v kateri pişno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi jo želel kandidat prenesti. Pisna izjavo natisnete tukaj. Za vse informacije v zvezi z vpisom sem dosegljiva na 040 471 572 med 9. in 13. uro.

Ministrica, pristojna za izobraževanje, bo soglasje k sklepom srednjih šol o spremembah obsega razpisanih mest in omejitvah podala do 26. junija 2020.

OBVEŠČANJE KANDIDATOV O PRINAŠANJU DOKUMENTOV IN IZVEDBI VPISA

Kandidati bodo s strani šole do 24. junija 2020 pisno obveščeni o izvedbi vpisa, ki bo potekal od 30. junija do 6. julija.

VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (3+2) V Š.L. 2020/21 - rokovnik ostaja nespremenjen

GASTRONOMSKI TEHNIK – razpisanih 56 prostih mest

PRIJAVE ZA VPIS so možne do 18. maja 2020

Stanje prijav na današnji dan: 42

PRENOSI PRIJAV za vpis do 8. junija 2020

Obveščanje o omejitvi vpisa do 26. junija 2020

Izvedba vpisa do 8. julija 2020