laughinglaughinglaughingPredstavitev šole - poklici, projekti, dosežki

laughing VPIS v programe NPI, SPI in SSI v šol. letu 2023/2024

SSI (trajanje: 4 leta), Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest
SPI (trajanje: 3 leta), Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest
NPI (trajanje: 2 leti), Pomočnik v biotehniki in oskrbi - 16 razpisanih mest

STANJE PRIJAV na dan 3. 4. 2023

SSI (trajanje: 4 leta), Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik__
SPI (trajanje: 3 leta), Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir__
NPI (trajanje: 2 leti), Pomočnik v biotehniki in oskrbi __

PRENOSI PRIJAV do 24. 4. 2023

Prenosi prijave potekajo brezstično, preko e-pošte. Posredujete nam izpolnjen obrazec, šola pa nato napravi prenos v izbrani program oz. posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo. Obrazec pošljite po elektronski pošti na:
vesna.pogacnik@ssgt-mb.si ali sandra.terplan@guest.arnes.si
Za svetovanje pri prenosu prijave lahko pokličete psihologinjo na 02 23 500 14 ali 02 23 500 224. Do 24. 4. sprejemamo vse prijave, ki jih boste želeli prenesti. Datum prenosa ne vpliva na kasnejši vrstni red kandidatov.

STANJE PRIJAV na današnji dan - kliknite na povezavo

ROKOVNIK za vpis

Informativni dnevi - 17. in 18. 2. 
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ - do 3. 4. 
Javna objava stanja prijav za vpis (www.mizs.gov.si) - 8. 4. 2021 do 16. ure
Javna objava sprememb obsega vpisa (www.mizs.gov.si) - do 18. 4. 
Možnost prenosa prijave za vpis v SŠ - do 24. 4. 
Objava omejitve vpisa (www.mizs.gov.si
) - do 24. 5. Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika (samo na prosta mesta) in dijakov, ki so zadnje leto končali v tujini - do 16. 5. 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa - do 29. 5. 
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka - 16. do 21. 6. do 14. ure
Objava rezultatov 1. kroga (www.mizs.gov.si) - do 21. 6. do 15. ure
Obveščanje kandidatov, ki niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu - do 21. 6. do 15. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)  - do 21. 6. do 16. ure
Rok za prijavo kandidatov za 2. krog (samo neizbrani v 1. krogu) - do 23. 6. do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka - do 29. 6. do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka - do 30. 6. do 14. ure
Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) - do 3. 7. do 15. ure
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta - do 31. 8. 

laughing PROGRAM POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (3+2) V Š.L. 2023/24

GASTRONOMSKI TEHNIK – razpisanih 56 mest

Stanje prijav na današnji dan: ___

PRIJAVE ZA VPIS so možne do 16. 5. 2023

PRENOSI PRIJAV za vpis do 1. 6. 2023

Obveščanje o omejitvi vpisa do 20. 6. 2023

Izvedba vpisa do 3. 7. 2023

VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE IN FAKULTETE

   Izšel je FAX VPISNIK z informacijami o višjih strokovnih šolah in fakultetah (z mnenji študentov)

Glede na stopnjo študija izideta dva RAZPISA ZA VPIS (1. februarja) in na vsakega se lahko prijavite s svojo PRIJAVNICO.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Višješolski strokovni programi trajajo 2 leti), stopnja študija VI/1. 

Informacije o vseh višješolskih strokovnih študijskih programih najdete na: http://www.vss-ce.com/vps/ in na https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/

Opis posameznih višješolskih programov najdete na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/

Vpis poteka preko VPISNE SLUŽBE:

Rokovnik - v pripravi

FAKULTETE

Študij na FAKULTETAH in AKADEMIJAH traja 3-6 let, stopnja študija VI/2. Poteka na dva načina: 

    1. visokošolski programiVS (pogoj je poklicna matura),
    2. univerzitetniUN in enotni magistrski programi EM (pogoj je splošna matura ali poklicna matura + dodatni predmet na SM, določen z izbranim študijskim programom).

Splošne informacije o vseh visokošolskih študijskih programih (fakultete in akademije) najdete na: http://portal.evs.gov.si/

Pregled javnih in koncesioniranih študijskih programov si lahko ogledate na: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Vpis poteka preko eVS- rokovnik v celoti

ŠTUDIJSKE ŽELJE v okviru ENE prijavnice:

  • navede lahko največ TRI študijske želje, lahko tudi manj;
  • vrstni red programov (po prioritetah; kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje);
  • paziti na pogoje (preizkus, ustrezen dodatni maturitetni predmet).