ROKOVNIK ZA VPIS BO SPREMENJEN - čakamo na obvestilo MIZŠ

VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA V Š.L. 2020/21

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest

  • Prijave za vpis  – do 2. april 2020 (ROK BO PODALJŠAN)

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest: _____ prijav
SPI
, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest: _____ prijav

Dnevne spremembe v številu prijav na posamezne programe vseh šol se nahajajo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, rubrika Stanje na današnji dan.

Stanje v času prenosov 

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest:
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 52 razpisanih mest: 

  • Prenosi prijav – do 23. aprila 2020
  • Obveščanje v primeru omejitev – 27. maj 2020
  • Izvedba 1. kroga: 16. – 19. junij 2020
  • Rezultati 1. kroga: 19. junij 2020 do 16. ure 

SPREMLJANJE STANJA PRIJAV

Prenosi prijav bodo možni do 23. aprila do 15.00 Prinos in dvig prijave opravite v pisarni svetovalne službe v III. nadstropju na Mladinski ulici. V zvezi z vpisom vam bo svetovala šolska psihologinja Vesna Pogačnik osebno ali po telefonu: 23 500 14 (ob torkih in petkih 23 500 30).

Ministrica, pristojna za izobraževanje, bo soglasje k sklepom srednjih šol o spremembah obsega razpisanih mest in omejitvah podala do 21. maja 2020.

OBVEŠČANJE KANDIDATOV O PRINAŠANJU DOKUMENTOV IN IZVEDBI VPISA

Kandidati bodo s strani šole do 27. maja 2020 pisno obveščeni o izvedbi vpisa.

 

VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (3+2) V Š.L. 2020/21

GASTRONOMSKI TEHNIK – razpisanih 56 prostih mest

PRIJAVE ZA VPIS so možne do 18. maja 2020

PRENOSI PRIJAV za vpis do 8. junija 2020

Obveščanje o omejitvi vpisa do 26. junija 2020

Izvedba vpisa do 8. julija 2020