VPIS V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA V Š.L. 2019/20

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest

  • Prijave za vpis  – do 2. april 2019
  • Objava stanja prijav – 8. april 2019

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest: 82 prijav (30 prostih mest)
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest: 28 prijav (50 prostih mest)

Dnevne spremembe v številu prijav na posamezne programe vseh šol se nahajajo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, rubrika Stanje na današnji dan.

Stanje v času prenosov (zmanjšanje vpisnih mest za gastronom hotelir na 52):

SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest: 85 prijav (27 prostih mest)
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 52 razpisanih mest: 30 prijav (22 prostih mest)

  • Prenosi prijav – do 23. aprila 2019
  • Obveščanje v primeru omejitev – 29. maj 2019
  • Izvedba 1. kroga: 18. – 21. junij 2019
  • Rezultati 1. kroga: 21. junij 2019 do 16. ure 

SPREMLJANJE STANJA PRIJAV

Prenosi prijav bodo možni do 23. 4. do 15.00 Prinos in dvig prijave opravite v pisarni svetovalne službe v III. nadstropju na Mladinski ulici. V zvezi z vpisom vam bo svetovala šolska psihologinja Vesna Pogačnik osebno ali po telefonu: 23 500 14 (ob četrtkih in petkih 23 500 30), vsak delovni dan med 8.30 in 9.30.

Ministrica, pristojna za izobraževanje, bo soglasje k sklepom srednjih šol o spremembah obsega razpisanih mest in omejitvah podala do 22. 5. 2019.

OBVEŠČANJE KANDIDATOV O PRINAŠANJU DOKUMENTOV IN IZVEDBI VPISA

Kandidati bodo s strani šole do 7. 6. 2019 pisno obveščeni o izvedbi vpisa.

 

VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (3+2) V Š.L. 2019/20

GASTRONOMSKI TEHNIK – razpisanih 28 prostih mest

PRIJAVE ZA VPIS so možne do 17. 5. 2019

STANJE PRIJAV za vpis na dan 24. 5. 2019

PRENOSI PRIJAV so možni do 6. 6. 2019

Obveščanje o omejitvi vpisa do 27. 6. 2019

Izvedba vpisa do 8. 7. 2019