Prijava za vpis v srednjo šolo - tukaj

STANJE PRIJAV na današnji dan - kliknite na povezavo levo

RAZPIS ZA VPIS v šolskem letu 2024/2025:
NOVO!!! Ekonomska GIMNAZIJA (trajanje: 4 leta) - 28 razpisanih mest
SSI (trajanje: 4 leta), Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik84 razpisanih mest
SPI (trajanje: 3 leta), Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest
NPI (trajanje: 2 leti), Pomočnik v biotehniki in oskrbi - 16 razpisanih mest

STANJE PRIJAV na dan 2. 4. 2024
Ekonomska GIMNAZIJA 3 prijave (razpisanih 28 prostih mest)
SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik55 prijav (razpisanih 84 prostih mest)

SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir37 prijav (razpisanih 78 prostih mest)
NPI, Pomočnik v biotehniki in oskrbi 16 prijav (razpisanih 16 prostih mest) 

PRENOSI PRIJAV do 23. 4. 2024 do 15. ure
        Prenosi prijave potekajo tudi preko e-pošte. Posredujete nam izpolnjen obrazec o prenosu prijave za vpis, šola pa nato napravi prenos v izbrani program oz. posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo.

Obrazec za PRENOS prijavnice 2024, ki ga podpišejo starši in dijak_inja, pošljite po elektronski pošti na: vesna.pogacnik@ssgt-mb.si.
Za svetovanje pri prenosu prijave lahko pokličete na 02 23 500 14. Datum prenosa ne vpliva na kasnejši vrstni red kandidatov.

Stanje po prenosih na dan 23. 4. 2024:
Ekonomska GIMNAZIJA programa v tem šolskem letu ne bomo izvajali
SSI, Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik57 prijav (razpisanih 84 prostih mest)
SPI, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir40 prijav (razpisanih 78 prostih mest)
NPI, Pomočnik v biotehniki in oskrbi 16 prijav (razpisanih 16 prostih mest) 

ROKOVNIK za vpis

Informativni dnevi - 16. in 17. 2. 
Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ - do 2. 4. 
       Javna objava stanja prijav za vpis (www.mizs.gov.si) - 8. 4. 2021 do 16. ure
       Javna objava sprememb obsega vpisa (www.mizs.gov.si) - do 18. 4. 

Možnost prenosa prijave za vpis v SŠ - do 23. 4. 
       Objava omejitve vpisa (www.mizs.gov.si
) - do 24. 5.
Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika (samo na prosta mesta) in dijakov, ki so zadnje leto končali v tujini - do 16. 5. 
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa - do 29. 5. 
Vpis - 17. do 21. 6. do 14. ure
Objava rezultatov 1. kroga (www.mizs.gov.si) - do 21. 6. do 14. ure
Obveščanje kandidatov, ki niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu - do 21. 6. do 14. ure
       Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)  - do 21. 6. do 16. ure
Rok za prijavo kandidatov za 2. krog (samo neizbrani v 1. krogu) - do 26. 6. do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka - do 2. 7. do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka - do 3. 7. do 14. ure
       Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) - do 4. 7. do 15. ure
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta - do 30. 8. 

************************************************************************
Program PTI (3+2), Gastronomija, poklic Gastronomski tehnik

Razpisanih 28 mest

Prijava za vpis v PTI program - tukaj

Stanje prijav na današnji dan: 29

PRIJAVE ZA VPIS so možne do 13. 5. 2024

PRENOSI PRIJAV za vpis do 3. 6. 2024

Obveščanje o omejitvi vpisa do 20. 6. 2024

Izvedba vpisa do 3. 7. 2024

laughing Predstavitev šole - poklici, projekti, dosežki 

************************************************************************
VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE IN FAKULTETE

   Izšel je FAX VPISNIK z informacijami o višjih strokovnih šolah in fakultetah (z mnenji študentov)

Glede na stopnjo študija izideta dva RAZPISA ZA VPIS (1. februarja) in na vsakega se lahko prijavite s svojo PRIJAVNICO.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Višješolski strokovni programi trajajo 2 leti), stopnja študija VI/1. 

Informacije o vseh višješolskih strokovnih študijskih programih najdete na: https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/

Opis posameznih višješolskih programov najdete na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/

Rokovnik - pomembni datumi:

 • Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 16. februarja 2024 in v soboto, 17. februarja 2024
 • Sprejem prijav za vpis v 1. prijavnem roku: 15. marec 2024
 • Višje strokovne šole bodo do 14. junija 2024 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
 • Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 23. avgusta 2024 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.
 • Sprejem prijav za vpis v 2. prijavnem roku: 23. - 29. avgust 2024
 • Višje strokovne šole bodo do 9. septembra 2024 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
 • Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
 • Izredni študenti se lahko vpisujejo na še prosta mesta do 9. oktobra 2024.

FAKULTETE

Študij na FAKULTETAH in AKADEMIJAH traja 3-6 let, stopnja študija VI/2. Poteka na dva načina: 

  1. visokošolski programiVS (pogoj je poklicna matura),
  2. univerzitetniUN in enotni magistrski programi EM (pogoj je splošna matura ali poklicna matura + dodatni predmet na SM, določen z izbranim študijskim programom).

Splošne informacije o vseh visokošolskih študijskih programih (fakultete in akademije) najdete na: http://portal.evs.gov.si/

Pregled javnih in koncesioniranih študijskih programov si lahko ogledate na: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Vpis poteka preko eVS- rokovnik v celoti

ŠTUDIJSKE ŽELJE v okviru ENE prijavnice:

 • navede lahko največ TRI študijske želje, lahko tudi manj;
 • vrstni red programov (po prioritetah; kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje);
 • paziti na pogoje (preizkus, ustrezen dodatni maturitetni predmet).