laughinglaughinglaughingPredstavitev šole - poklici, projekti, dosežki

OBSEG VPISA v programe SPI in SSI v šol. letu 2021/2022

SSI (trajanje: 4 leta), Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik – 112 razpisanih mest
SPI (trajanje: 3 leta), Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir – 78 razpisanih mest

STANJE PRIJAV na dan 02.04.2021

SSI (trajanje: 4 leta), Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik44 prijav (še 68 prostih mest)
SPI (trajanje: 3 leta), Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir28 prijav (še 50 prostih mest)

PRENOSI PRIJAV do 22.04.2021

Prenosi prijave potekajo brezstično, preko e-pošte. Posredujete nam izpolnjen obrazec, šola pa nato napravi prenos v izbrani program oz. posreduje prijavnico z dokumentacijo na želeno šolo. Obrazec pošljite po elektronski pošti na vesna.pogacnik@ssgt-mb.si. Dostopen je na: Obrazec za prenos prijave za vpis
Za svetovanje pri prenosu prijave lahko pokličete psihologinjo na 02 23 500 14. Do 22.04. sprejemamo vse prijave, ki jih boste želeli prenesti. Datum prenosa ne vpliva na kasnejši vrstni red kandidatov.

STANJE PRIJAV na današnji dan

SSI (trajanje: 4 leta), Gastronomija in turizem, Gastronomsko-turistični tehnik52prijav (imamo še prosta mesta)
SPI (trajanje: 3 leta), Gastronomske in hotelske storitve, Gastronom hotelir26 prijav (imamo še prosta mesta)

 
ROKOVNIK za vpis 2021/2022

Objava razpisa za vpis - do 22. 1.
⇒ Informativni dnevi - 12. in 13. 2. 
⇒ Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ - do 2. 4. 
Javna objava stanja prijav za vpis (www.mizs.gov.si) - 8. 4. 2021 do 16. ure
Javna objava sprememb obsega vpisa (www.mizs.gov.si) - do 16. 4. 
⇒ Možnost morebitnega prenosa prijav za vpis v SŠ - do 22. 4. 
Objava omejitve vpisa (www.mizs.gov.si
) - do 21. 5. 
⇒ Prijavljanje za vpis neuspešnih dijakov 1. letnika (samo na prosta mesta) in dijakov, ki so zadnje leto končali v tujini - do 25. 5. 
⇒ Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa - do 27. 5. 
⇒ Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka - 16. do 21. 6. do 14. ure
⇒ Objava rezultatov 1. kroga (www.mizs.gov.si) - do 21. 6. do 15. ure
Obveščanje kandidatov, ki niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu - do 21. 6. do 15. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)  - do 21. 6. do 16. ure
⇒ Rok za prijavo kandidatov za 2. krog (samo neizbrani v 1. krogu) - do 24. 6. do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka - do 29. 6. do 15. ure
⇒ Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka - do 30. 6. do 14. ure
⇒ Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) - do 1. 7. do 15. ure
Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta - do 31. 8. 

VPIS V PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (3+2) V Š.L. 2021/22

GASTRONOMSKI TEHNIK – razpisanih 56 mest

Stanje prijav na današnji dan: 37 prijav

PRIJAVE ZA VPIS so možne do 17. maja 2021

PRENOSI PRIJAV za vpis do 7. junija 2021

Obveščanje o omejitvi vpisa do 22. junija 2021

Izvedba vpisa do 1. julija 2021


VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE IN FAKULTETE

   Izšel je FAX VPISNIK z informacijami o višjih strokovnih šolah in fakultetah (z mnenji študentov)

Glede na stopnjo študija izideta dva RAZPISA ZA VPIS (1. februarja) in na vsakega se lahko prijavite s svojo PRIJAVNICO.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Višješolski strokovni programi trajajo 2 leti), stopnja študija VI/1. 

Informacije o vseh višješolskih strokovnih študijskih programih najdete na: http://www.vss-ce.com/vps/ in na https://www.gov.si/teme/visjesolski-studijski-programi/

Opis posameznih višješolskih programov najdete na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/

Vpis poteka preko VPISNE SLUŽBE:

Rokovnik:

FAKULTETE

Študij na FAKULTETAH in AKADEMIJAH traja 3-6 let, stopnja študija VI/2. Poteka na dva načina: 

    1. visokošolski programiVS (pogoj je poklicna matura),
    2. univerzitetniUN in enotni magistrski programi EM (pogoj je splošna matura ali poklicna matura + dodatni predmet na SM, določen z izbranim študijskim programom).

Splošne informacije o vseh visokošolskih študijskih programih (fakultete in akademije) najdete na: http://portal.evs.gov.si/

Pregled javnih in koncesioniranih študijskih programov si lahko ogledate na: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Vpis poteka preko eVS- rokovnik v celoti


ŠTUDIJSKE ŽELJE v okviru ENE prijavnice:

  • navede lahko največ TRI študijske želje, lahko tudi manj;
  • vrstni red programov (po prioritetah; kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje);
  • paziti na pogoje (preizkus, ustrezen dodatni maturitetni predmet).