Skupne pogovorne ure so vsak prvi torek v mesecu ob 18.00 na Mladinski ulici 14 a, 2000 Maribor, po predhodni najavi (razen v mesecu septembru in juniju ter ob praznikih, ko se prestavijo na naslednji torek).

Razpored individualnih dopoldanskih pogovornih ur učiteljev šolskem letu 2022/23 za meseca januar in februar:

UČITELJ

DAN, URA

(november, december)

ELEKTRONSKI NASLOV

ARNUGA, Matej

razrednik 1. B

TOR, 8.40-9.25

matej.arnuga@ssgt-mb.si 

BENKOVIČ, Smiljan

razrednik G5. A

TOR, 8.40-9.25

smiljan.benkovic@ssgt-mb.si 

BOŽIČ HORVAT, Andreja

razredničarka 2. B

ČET, 12.00-12.45

andreja.bozic-horvat@ssgt-mb.si 

BOŽIČKO, Marjan

SRE, 8.00-9.00

marjan.bozicko@ssgt-mb.si 

BRUMEC, Alenka

razredničarka 4. C

PET, 10.20-11.05

alenka.brumec@ssgt-mb.si 

EMERŠIČ, Tatjana

razredničarka 2. F

SRE, 9.30

tatjana.emersic@ssgt-mb.si 

ERJAVEC, Dušan

ravnatelj

Po predhodnem dogovoru

dusan.erjavec@ssgt-mb.si 

FLAJŽER, Ivanka

 

ivanka.flajzer@ssgt-mb.si 

FRANGEŽ, Grega

PON, 8.00-8.40

grega.frangez@ssgt-mb.si 

GLJUK, Simona

razredničarka 3. F

TOR, 12.00-12.45

simona.gljuk@ssgt-mb.si 

HEGEDIŠ, Katja

/

katja.hegedis@ssgt-mb.si 

HERCOG, Eva

pomočnica ravnatelja

tajnica poklicne mature

tajnica zaključnih izpitov

PM, ZI: TOR, 9.30–10.15

Uradne ure: vsak dan 10.00–11.00

eva.hercog@ssgt-mb.si 

KLAVŽ, Danilo

/

danilo.klavz@ssgt-mb.si 

KOREZ, Bojana

razredničarka 1. A

ČET, 9.30

bojana.korez@ssgt-mb.si

KORMAN, Andrejka

 

andrejka.korman@ssgt-mb.si 

KOROŠEC, Boris

razrednik 2. C

PON, 9.30

boris.korosec@ssgt-mb.si 

KOŠEC TEKAVC, Rafael

 

rafael.kosec-tekavc@ssgt-mb.si 

KOVAČ, Karmen

 

karmen.kovac@ssgt-mb.si 

KOVAČEVIĆ, Renata

TOR, 11.00

renata.kovacevic@ssgt-mb.si 

KRAJNC, Tomaž

 

tomaz.krajnc@ssgt-mb.si 

KRAJNČIČ ŠIJANEC, Alja

/

 

LIKAVEC, Natalija

PET, 11.10

natalija.likavec@ssgt-mb.si 

LOVREC, Renata

 

renata.lovrec@ssgt-mb.si 

LOVŠE, Jurij

PON, 8.40-9.25

jurij.lovse@ssgt-mb.si 

MARIN, Darko

PON, 10.15

darko.marin@ssgt-mb.si 

MATEKOVIČ, Sabina

razredničarka 2. A

TOR, 11.10

sabina.matekovic@ssgt-mb.si 

MIKUŽ, Martin

PON-PET, 7.30-9.00

martin.mikuz@ssgt-mb.si 

PAJNIK, Mojca

ČET, 11.10

mojca.pajnik@ssgt-mb.si 

PEČOVNIK MENCINGER, Andreja

SRE, 11.10

andreja.pecovnik@ssgt-mb.si 

PEKUŠEK CVIKL, Valerija

 

valerija.pekusek@ssgt-mb.si 

PENKO, Barbka

razredničarka 4. B

SRE, 11.45

barbka.penko@ssgt-mb.si 

POGOREVC, Marjana

 

marjana.pogorevc@ssgt-mb.si 

POGAČNIK, Vesna

Uradne ure svetovalne službe

(https://ssgt-mb.si/stran/13/svetovalna-sluzba)

vesna.pogacnik@ssgt-mb.si 

POREKAR PETELIN, Sonja

razredničarka 3. C

 

sonja.porekar-petelin@ssgt-mb.si 

PURGAJ, Andrej

razrednik 3. A

 

andrej.purgaj@ssgt-mb.si 

RIS PRIMEC, Snježana

razredničarka 4. A

TOR, 12.50

snjezana.ris-primec@ssgt-mb.si 

RITONJA, Metka

 

metka.ritonja@ssgt-mb.si 

SLAČEK, Tanja

razredničarka 1. F

ČET, 11.10

tanja.slacek@ssgt-mb.si 

SUBAN, Ksenija

razredničarka 1. G

ČET, 13.40

ksenija.suban-horvat@ssgt-mb.si 

ŠEGULA, Katja

TOR, 8.40-9.25

katja.segula@ssgt-mb.si 

TERPLAN, Sandra

SRE, 11.10

sandra.terplan@guest.arnes.si  

ŠTRUC, Janko

 

janko.struc@ssgt-mb.si 

VEINGERL, Neva

razredničarka 2. G

ČET, 8.00

neva.veingerl@gmail.com 

VELEC, Jože

 

joze.velec@ssgt-mb.si 

ZORKO, Darinka

razredničarka 1. I

SRE, 10.20

darinka.zorko@ssgt-mb.si 

ŽIGART, Marija

razredničarka 3. B

ČET, 12.50

marija.zigart@ssgt-mb.si 

ŽITNIK, Sebastjan

 

sebastjan.zitnik@ssgt-mb.si 

ŽLOF, Branko

 

branko.zlof@ssgt-mb.si

GORNIK, Helena

SRE, 12.00

 

GREGORINČIČ, Tomi

 

 

MEŠIĆ, Veronika

SRE, 11.10-11.55

 

 

Razpored individualnih dopoldanskih pogovornih ur učiteljev šolskem letu 2022/23 za meseca september in oktober:

UČITELJ

DAN, URA

(september, oktober)

ELEKTRONSKI NASLOV

ARNUGA, Matej

razrednik 1. B

PON, 7.50–8.35

matej.arnuga@ssgt-mb.si

BENKOVIČ, Smiljan

razrednik G5. A

TOR, 11.10–11.55

smiljan.benkovic@ssgt-mb.si

BOŽIČ HORVAT, Andreja

razredničarka 2. B

ČET, 11.10

andreja.bozic-horvat@ssgt-mb.si

BOŽIČKO, Marjan

Uradne ure PUD in izobraževanja odraslih

marjan.bozicko@ssgt-mb.si

BRUMEC, Alenka

razredničarka 4. C

PET, 7.50

alenka.brumec@ssgt-mb.si

EMERŠIČ, Tatjana

razredničarka 2. F

PON, 14.30

tatjana.emersic@ssgt-mb.si

ERJAVEC, Dušan

ravnatelj

Po predhodnem dogovoru

dusan.erjavec@ssgt-mb.si

FLAJŽER, Ivanka

 

ivanka.flajzer@ssgt-mb.si

FRANGEŽ, Grega

 TOR, 10.30–11.10

grega.frangez@ssgt-mb.si

GLJUK, Simona

razredničarka 3. F

TOR, 11.10–11.55

simona.gljuk@ssgt-mb.si

HEGEDIŠ, Katja

/

katja.hegedis@ssgt-mb.si

HERCOG, Eva

pomočnica ravnatelja

tajnica poklicne mature

tajnica zaključnih izpitov

PM, ZI: TOR, 9.30–10.15

Uradne ure: vsak dan 10.00–11.00

eva.hercog@ssgt-mb.si

KLAVŽ, Danilo

TOR, 8.40

danilo.klavz@ssgt-mb.si

KOREZ, Bojana

razredničarka 1. A

SRE, 13.40–14.25

bojana.korez@ssgt-mb.si

KORMAN, Andrejka

 

andrejka.korman@ssgt-mb.si

KOROŠEC, Boris

razrednik 2. C

ČET, 11.10

boris.korosec@ssgt-mb.si

KOŠEC TEKAVC, Rafael

 

rafael.kosec-tekavc@ssgt-mb.si

KOVAČ, Karmen

Knjižnica

PON-PET: 8.00–11.30

karmen.kovac@ssgt-mb.si

KOVAČEVIĆ, Renata

 ČET, 12.30

renata.kovacevic@ssgt-mb.si

KRAJNC, Tomaž

 

tomaz.krajnc@ssgt-mb.si

KRAJNČIČ ŠIJANEC, Alja

/

alja.krajncic@triera.net

LIKAVEC, Natalija

TOR, 14.00

natalija.likavec@ssgt-mb.si

LOVREC, Renata

PON, 11.05

renata.lovrec@ssgt-mb.si

LOVŠE, Jurij

 

jurij.lovse@ssgt-mb.si

MARIN, Darko

PON, 10.20

darko.marin@ssgt-mb.si

MATEKOVIČ, Sabina

razredničarka 2. A

TOR, 9.30

sabina.matekovic@ssgt-mb.si

MIKUŽ, Martin

PON-PET, 7.30-9.00

martin.mikuz@ssgt-mb.si

PAJNIK, Mojca

 

mojca.pajnik@ssgt-mb.si

PEČOVNIK MENCINGER, Andreja

TOR, 12.00

andreja.pecovnik@ssgt-mb.si

PEKUŠEK CVIKL, Valerija

 PON, 10.20

valerija.pekusek@ssgt-mb.si

PENKO, Barbka

razredničarka 4. B

PET, 12.00

barbka.penko@ssgt-mb.si

POGOREVC, Marjana

 

marjana.pogorevc@ssgt-mb.si

POGAČNIK, Vesna

Uradne ure svetovalne službe

(https://ssgt-mb.si/stran/13/svetovalna-sluzba)

vesna.pogacnik@ssgt-mb.si

POREKAR PETELIN, Sonja

razredničarka 3. C

SRE, 9.00

sonja.porekar-petelin@ssgt-mb.si

PURGAJ, Andrej

razrednik 3. A

SRE, 9.30-10.15

andrej.purgaj@ssgt-mb.si

RIS PRIMEC, Snježana

razredničarka 4. A

TOR, 11.10-11.55

snjezana.ris-primec@ssgt-mb.si

RITONJA, Metka

 

metka.ritonja@ssgt-mb.si

SLAČEK, Tanja

razredničarka 1. F

ČET, 11.10

tanja.slacek@ssgt-mb.si

SUBAN, Ksenija

razredničarka 1. G

TOR, 11.10 

ksenija.suban-horvat@ssgt-mb.si

ŠEGULA, Katja

 

katja.segula@ssgt-mb.si

TERPLAN, Sandra

Uradne ure svetovalne službe

(https://ssgt-mb.si/stran/13/svetovalna-sluzba)

sandra.terplan@guest.arnes.si 

ŠTRUC, Janko

ČET, 7.50-8.35

janko.struc@ssgt-mb.si

VEINGERL, Neva

razredničarka 2. G

ČET, 11.10

neva.veingerl@gmail.com

VELEC, Jože

SRE, 11.10 

joze.velec@ssgt-mb.si

ZORKO, Darinka

razredničarka 1. I

SRE, 10.20

darinka.zorko@ssgt-mb.si

ŽIGART, Marija

razredničarka 3. B

 TOR, 9.30

marija.zigart@ssgt-mb.si

ŽITNIK, Sebastjan

 

sebastjan.zitnik@ssgt-mb.si

ŽLOF, Branko

PON, 13.40-14.25

branko.zlof@ssgt-mb.si

 

Razpored individualnih dopoldanskih pogovornih ur učiteljev šolskem letu 2022/23 za meseca november in december:

UČITELJ

DAN, URA

(november, december)

ELEKTRONSKI NASLOV

ARNUGA, Matej

razrednik 1. B

ČET, 7.50–8.35

matej.arnuga@ssgt-mb.si 

BENKOVIČ, Smiljan

razrednik G5. A

TOR, 11.10–12.00

smiljan.benkovic@ssgt-mb.si 

BOŽIČ HORVAT, Andreja

razredničarka 2. B

PET, 13.40–14.25

andreja.bozic-horvat@ssgt-mb.si 

BOŽIČKO, Marjan

Uradne ure PUD in izobraževanja odraslih

TOR, 14.00–15.00

SRE, 8.00–9.00

marjan.bozicko@ssgt-mb.si 

BRUMEC, Alenka

razredničarka 4. C

PET, 9.30

alenka.brumec@ssgt-mb.si 

EMERŠIČ, Tatjana

razredničarka 2. F

SRE, 10.20

tatjana.emersic@ssgt-mb.si 

ERJAVEC, Dušan

ravnatelj

Po predhodnem dogovoru

dusan.erjavec@ssgt-mb.si 

FLAJŽER, Ivanka

 

ivanka.flajzer@ssgt-mb.si 

FRANGEŽ, Grega

 SRE, 8.40–9.25

grega.frangez@ssgt-mb.si 

GLJUK, Simona

razredničarka 3. F

SRE, 11.10–11.55

simona.gljuk@ssgt-mb.si 

HEGEDIŠ, Katja

/

katja.hegedis@ssgt-mb.si 

HERCOG, Eva

pomočnica ravnatelja

tajnica poklicne mature

tajnica zaključnih izpitov

PM, ZI: TOR, 9.30–10.15

Uradne ure: vsak dan 10.00–11.00

eva.hercog@ssgt-mb.si 

KLAVŽ, Danilo

ČET, 9.30

danilo.klavz@ssgt-mb.si 

KOREZ, Bojana

razredničarka 1. A

ČET, 12.00

bojana.korez@ssgt-mb.si

KORMAN, Andrejka

TOR, 9.30

andrejka.korman@ssgt-mb.si 

KOROŠEC, Boris

razrednik 2. C

ČET, 10.20–11.05

boris.korosec@ssgt-mb.si 

KOŠEC TEKAVC, Rafael

PON, 11.10–11.55

rafael.kosec-tekavc@ssgt-mb.si 

KOVAČ, Karmen

Knjižnica

PON-PET: 9.00–11.30

karmen.kovac@ssgt-mb.si 

KOVAČEVIĆ, Renata

 TOR, 9.00

renata.kovacevic@ssgt-mb.si 

KRAJNC, Tomaž

 

tomaz.krajnc@ssgt-mb.si 

KRAJNČIČ ŠIJANEC, Alja

/

 

LIKAVEC, Natalija

ČET, 11.10

natalija.likavec@ssgt-mb.si 

LOVREC, Renata

ČET, 13.40

renata.lovrec@ssgt-mb.si 

LOVŠE, Jurij

ČET, 12.00

jurij.lovse@ssgt-mb.si 

MARIN, Darko

PET, 7.00

darko.marin@ssgt-mb.si 

MATEKOVIČ, Sabina

razredničarka 2. A

TOR, 11.10

sabina.matekovic@ssgt-mb.si 

MIKUŽ, Martin

PON-PET, 7.30-9.00

martin.mikuz@ssgt-mb.si 

PAJNIK, Mojca

TOR, 10.20

mojca.pajnik@ssgt-mb.si 

PEČOVNIK MENCINGER, Andreja

TOR, 12.00

andreja.pecovnik@ssgt-mb.si 

PEKUŠEK CVIKL, Valerija

 TOR, 11.10

valerija.pekusek@ssgt-mb.si 

PENKO, Barbka

razredničarka 4. B

PON, 11.10

barbka.penko@ssgt-mb.si 

POGOREVC, Marjana

SRE, 10.15

marjana.pogorevc@ssgt-mb.si 

POGAČNIK, Vesna

Uradne ure svetovalne službe

(https://ssgt-mb.si/stran/13/svetovalna-sluzba)

vesna.pogacnik@ssgt-mb.si 

POREKAR PETELIN, Sonja

razredničarka 3. C

TOR, 10.45

sonja.porekar-petelin@ssgt-mb.si 

PURGAJ, Andrej

razrednik 3. A

SRE, 11.10

andrej.purgaj@ssgt-mb.si 

RIS PRIMEC, Snježana

razredničarka 4. A

TOR, 14.30

snjezana.ris-primec@ssgt-mb.si 

RITONJA, Metka

 

metka.ritonja@ssgt-mb.si 

SLAČEK, Tanja

razredničarka 1. F

TOR, 10.20

tanja.slacek@ssgt-mb.si 

SUBAN, Ksenija

razredničarka 1. G

PON, 11.10 

ksenija.suban-horvat@ssgt-mb.si 

ŠEGULA, Katja

 

katja.segula@ssgt-mb.si 

TERPLAN, Sandra

Uradne ure svetovalne službe

(https://ssgt-mb.si/stran/13/svetovalna-sluzba)

sandra.terplan@guest.arnes.si  

ŠTRUC, Janko

PON, 12.00

janko.struc@ssgt-mb.si 

VEINGERL, Neva

razredničarka 2. G

SRE, 11.15

neva.veingerl@gmail.com 

VELEC, Jože

ČET, 10.20

joze.velec@ssgt-mb.si 

ZORKO, Darinka

razredničarka 1. I

SRE, 9.30

darinka.zorko@ssgt-mb.si 

ŽIGART, Marija

razredničarka 3. B

 SRE, 10.20

marija.zigart@ssgt-mb.si 

ŽITNIK, Sebastjan

PON, 8.00

sebastjan.zitnik@ssgt-mb.si 

ŽLOF, Branko

 

branko.zlof@ssgt-mb.si

GORNIK, Helena

PON, 8.40

 

GREGORINČIČ, Tomi

PON, 9.45