Skupne pogovorne ure so vsak prvi torek v mesecu ob 17.30 na Mladniski ulici 14 a, 2000 Maribor, po predhodni najavi (razen v mesecu septembru in juniju ter ob praznikih, ko se prestavijo na naslednji torek).

 

Razpored individualnih dopoldanskih pogovornih ur učiteljev (po predhodni najavi) v šolskem letu 2021/22 za meseca november in december:

UČITELJ

DAN, URA

(november, december)

ELEKTRONSKI NASLOV

ARNUGA, Matej

razrednik 3. F

SRE, 8.40-9.25

matej.arnuga@ssgt-mb.si

BENKOVIČ, Smiljan

razrednik G4. B

PET 10:20 - 11:00

smiljan.benkovic@ssgt-mb.si

BOŽIČ HORVAT, Andreja

razredničarka 1. B

SRE, 12.50-13.35

andreja.bozic-horvat@ssgt-mb.si

BOŽIČKO, Marjan

 

marjan.bozicko@ssgt-mb.si

BRUMEC, Alenka

razredničarka 3. C

TOR, 10.20

alenka.brumec@ssgt-mb.si

EMERŠIČ, Tatjana

razredničarka 1. F

SRE, 11.10

tatjana.emersic@ssgt-mb.si

ERJAVEC, Dušan

ravnatelj

po predhodni najavi

dusan.erjavec@ssgt-mb.si

FLAJŽER, Ivanka

 

ivanka.flajzer@ssgt-mb.si

FRANGEŽ, Grega

 

grega.frangez@ssgt-mb.si

GAŠPARIČ, Valerija

 

valerija.gasparic@ssgt-mb.si

GLJUK, Simona

razredničarka 2. G

SRE, 9.30

simona.gljuk@ssgt-mb.si

HEGEDIŠ, Katja

 

katja.hegedis@ssgt-mb.si

HERCOG, Eva

pomočnica ravnatelja

tajnica poklicne mature

PON-SRE, 9.30-11.00

ČET, 11.00-12.00

PET, 9.00-10.00

PM: TOR, 9.30-10.15

eva.hercog@ssgt-mb.si

KLAVŽ, Danilo

SRE, 11.15

danilo.klavz@ssgt-mb.si

KORMAN, Andrejka

SRE, 12.00

andrejka.korman@ssgt-mb.si

KOREZ, Bojana

razredničarka 4. C

 

bojana.korez@ssgt-mb.si

KOROŠEC, Boris

razrednik 1. C

 

boris.korosec@ssgt-mb.si

KOŠEC TEKAVC, Rafael

 

rafael.kosec-tekavc@ssgt-mb.si

KOVAČ, Karmen

 

karmen.kovac@ssgt-mb.si

KOVAČEVIĆ, Renata

TOR, 11.10

renata.kovacevic@ssgt-mb.si

KRAJNC, Tomaž

 

tomaz.krajnc@ssgt-mb.si

KRAJNČIČ ŠIJANEC, Alja

 

alja.krajncic@triera.net

LIKAVEC, Natalija

TOR, 9.30

natalija.likavec@ssgt-mb.si

LOVREC, Renata

razredničarka 4. A

PON, 12.00

renata.lovrec@ssgt-mb.si

LOVŠE, Jurij

razrednik 4. B

PET, 11:10

jurij.lovse@ssgt-mb.si

MARIN, Darko

TOR, 10.20

darko.marin@ssgt-mb.si

MATEKOVIČ, Sabina

razredničarka 1. A

PON, 11.10

sabina.matekovic@ssgt-mb.si

MIKUŽ, Martin

 

martin.mikuz@ssgt-mb.si

PAJNIK, Mojca

razredničarka 3. D

PET, 8.40

mojca.pajnik@ssgt-mb.si

PEČOVNIK MENCINGER, Andreja

PON, 12.50

andreja.pecovnik@ssgt-mb.si

PEKUŠEK CVIKL, Valerija

PET, 11.55

valerija.pekusek@ssgt-mb.si

PENKO, Barbka

razredničarka 3. B

SRE, 12.00

barbka.penko@ssgt-mb.si

POGOREVC, Marjana

 

marjana.pogorevc@ssgt-mb.si

POGAČNIK, Vesna

 

vesna.pogacnik@ssgt-mb.si

POREKAR PETELIN, Sonja

razredničarka 2. C

TOR, 9.00

sonja.porekar-petelin@ssgt-mb.si

PURGAJ, Andrej

razrednik 2. A

 

andrej.purgaj@ssgt-mb.si

RIS PRIMEC, Snježana

razredničarka 3. A

PON, 9.30 

snjezana.ris-primec@ssgt-mb.si

RITONJA, Metka

 

metka.ritonja@ssgt-mb.si

SLAČEK, Tanja

razredničarka G5. A

PON,11.10

tanja.slacek@ssgt-mb.si

SUBAN, Ksenija

razredničarka G4. A

SRE, 9.30

ksenija.suban-horvat@ssgt-mb.si

ŠEGULA, Katja

SRE, 10.20

 

katja.segula@ssgt-mb.si

ŠUŠEK, Mojca

 

 

ŠTRUC, Janko

TOR, 10.20

janko.struc@ssgt-mb.si

VEINGERL, Neva

razredničarka 1. G

ČET, 8.50

neva.veingerl@gmail.com

VELEC, Jože

PON, 12.50

joze.velec@ssgt-mb.si

ZORKO, Darinka

razredničarka 3. G

ČET, 7.50

darinka.zorko@ssgt-mb.si

ŽIGART, Marija

razredničarka 2. B

SRE, 11.10

marija.zigart@ssgt-mb.si

ŽITNIK, Sebastjan

 

sebastjan.zitnik@ssgt-mb.si

ŽLOF, Branko

razrednik 2. F

TOR, 11.10-11.55

branko.zlof@ssgt-mb.si

 

 

Razpored individualnih dopoldanskih pogovornih ur učiteljev (po predhodni najavi) v šolskem letu 2021/22 za meseca september in oktober:

UČITELJ

DAN, URA

(september, oktober)

ELEKTRONSKI NASLOV

ARNUGA, Matej

razrednik 3. F

PET, 7.50–8.35

matej.arnuga@ssgt-mb.si

BENKOVIČ, Smiljan

razrednik G4. B

SRE, 8.40–9.25

smiljan.benkovic@ssgt-mb.si

BOŽIČ HORVAT, Andreja

razredničarka 1. B

ČET, 8.40–9.25

andreja.bozic-horvat@ssgt-mb.si

BOŽIČKO, Marjan

Uradne ure PUD in izobraževanja odraslih

marjan.bozicko@ssgt-mb.si

BRUMEC, Alenka

razredničarka 3. C

TOR, 9.30

alenka.brumec@ssgt-mb.si

EMERŠIČ, Tatjana

razredničarka 1. F

PET, 13.40

tatjana.emersic@ssgt-mb.si

ERJAVEC, Dušan

ravnatelj

Po predhodnem dogovoru

dusan.erjavec@ssgt-mb.si

FLAJŽER, Ivanka

PON, 12.50

ivanka.flajzer@ssgt-mb.si

FRANGEŽ, Grega

 PON, 8.30

grega.frangez@ssgt-mb.si

GAŠPARIČ, Valerija

ČET, 13.40

valerija.gasparic@ssgt-mb.si

GLJUK, Simona

razredničarka 2. G

TOR, 10.20

simona.gljuk@ssgt-mb.si

HEGEDIŠ, Katja

/

katja.hegedis@ssgt-mb.si

HERCOG, Eva

pomočnica ravnatelja

tajnica poklicne mature

PM: TOR, 9.30–10.15

Uradne ure: vsak dan 10.00–11.00

eva.hercog@ssgt-mb.si

KLAVŽ, Danilo

ČET, 9.30

danilo.klavz@ssgt-mb.si

KORMAN, Andrejka

SRE, 7.50

andrejka.korman@ssgt-mb.si

KOREZ, Bojana

razredničarka 4. C

 SRE, 10.20

bojana.korez@ssgt-mb.si

KOROŠEC, Boris

razrednik 1. C

ČET, 11.10

boris.korosec@ssgt-mb.si

KOŠEC TEKAVC, Rafael

TOR, 12.00

rafael.kosec-tekavc@ssgt-mb.si

KOVAČ, Karmen

Knjižnica

PON-PET: 8.00–11.30

karmen.kovac@ssgt-mb.si

KOVAČEVIĆ, Renata

 TOR, 8.40

renata.kovacevic@ssgt-mb.si

KRAJNC, Tomaž

 

tomaz.krajnc@ssgt-mb.si

KRAJNČIČ ŠIJANEC, Alja

/

alja.krajncic@triera.net

LIKAVEC, Natalija

PON, 12.15

natalija.likavec@ssgt-mb.si

LOVREC, Renata

razredničarka 4. A

TOR, 11.10

renata.lovrec@ssgt-mb.si

LOVŠE, Jurij

razrednik 4. B

PET, 11.10 

jurij.lovse@ssgt-mb.si

MARIN, Darko

PON, 10.20

darko.marin@ssgt-mb.si

MATEKOVIČ, Sabina

razredničarka 1. A

PON, 9.30

sabina.matekovic@ssgt-mb.si

MIKUŽ, Martin

PON-PET, 7.30-9.00

martin.mikuz@ssgt-mb.si

PAJNIK, Mojca

razredničarka 3. D

SRE, 7.50

mojca.pajnik@ssgt-mb.si

PEČOVNIK MENCINGER, Andreja

PON, 9.30

andreja.pecovnik@ssgt-mb.si

PEKUŠEK CVIKL, Valerija

 SRE, 12.00

valerija.pekusek@ssgt-mb.si

PENKO, Barbka

razredničarka 3. B

PET, 9.30

barbka.penko@ssgt-mb.si

POGOREVC, Marjana

TOR, 9.30

marjana.pogorevc@ssgt-mb.si

POGAČNIK, Vesna

Uradne ure svetovalne službe

(https://ssgt-mb.si/stran/13/svetovalna-sluzba)

vesna.pogacnik@ssgt-mb.si

POREKAR PETELIN, Sonja

razredničarka 2. C

ČET, 8.40

sonja.porekar-petelin@ssgt-mb.si

PURGAJ, Andrej

razrednik 2. A

SRE, 9.30

andrej.purgaj@ssgt-mb.si

RIS PRIMEC, Snježana

razredničarka 3. A

PON, 14.30

snjezana.ris-primec@ssgt-mb.si

RITONJA, Metka

TOR, 13.40

metka.ritonja@ssgt-mb.si

SLAČEK, Tanja

razredničarka G5. A

TOR, 11.10

tanja.slacek@ssgt-mb.si

SUBAN, Ksenija

razredničarka G4. A

SRE, 9.30 

ksenija.suban-horvat@ssgt-mb.si

ŠEGULA, Katja

 

katja.segula@ssgt-mb.si

ŠUŠEK, Mojca

Uradne ure svetovalne službe

(https://ssgt-mb.si/stran/13/svetovalna-sluzba)

 

ŠTRUC, Janko

TOR, 9.30

janko.struc@ssgt-mb.si

VEINGERL, Neva

razredničarka 1. G

ČET, 9.30

neva.veingerl@gmail.com

VELEC, Jože

TOR, 14.30 

joze.velec@ssgt-mb.si

ZORKO, Darinka

razredničarka 3. G

SRE, 9.30

darinka.zorko@ssgt-mb.si

ŽIGART, Marija

razredničarka 2. B

 PON, 11.10

marija.zigart@ssgt-mb.si

ŽITNIK, Sebastjan

SRE, 14.30 

sebastjan.zitnik@ssgt-mb.si

ŽLOF, Branko

razrednik 2. F

TOR, 11.10

branko.zlof@ssgt-mb.si