Gostinstvo in turizem postajata vedno pomembnejši gospodarski panogi.

Gastronom hotelir je poklic prihodnosti in je nadomestil poklica kuhar in natakar.

IZOBRAŽEVANJE ZA POKLIC GASTRONOM HOTELIR

Izobraževanje za poklic gastronom hotelir traja tri leta in se konča z zaključnim izpitom, ki ga dijaki opravljajo iz slovenščine in storitve iz strežbe z zagovorom oz. z izdelkom iz kuharstva z zagovorom.

S šolskim letom 2009/2010 poteka 3-letno izobraževanje po popolnoma prenovljenem, sodobnem programu, ki dijake odlično pripravi za uspešno opravljanje izbranega poklica.

Vse programske enote, ki jih dijak obiskuje, so med seboj povezane in se navezujejo izključno na stroko. Tako dijak ob koncu šolanja ne obvlada samo del v kuhinji ali strežbi, marveč je sposoben tudi voditi svoje podjetje in poslovati s tujimi gosti, saj pridobi odlična znanja tako s področja ekonomije kakor tudi izobraževanja na področju tujih jezikov.

Veliko dijakov se po končanem šolanju takoj zaposli, prav tako pa se jih veliko odloči, da nadgradi svoje znanje in nadaljujejo izobraževanje pri nas v poklicnotehniškem izobraževanju (t.i. programu 3 + 2).

Koledar opravljanja izpitov bo objavljen na oglasni deski šole in na spletni strani.

Kontakt

Tajnica zaključnih izpitov: Eva Hercog 
Uradne ure: torek, 9.30-10.15 (kabinet 107)