Osnovne informacije

Uradne ure tajnice za poklicno maturo

Eva Hercog, tajnica poklicne mature
T 02 / 235 00 13

Uradne ure

Torek, od 9.25 do 10.10, kabinet 107, Mladinska ulica

Pomembne povezave

Pričetek pisnih izpitov je ob 9. uri.

Koledar poklicne mature 2019/20
Obvezni in dovoljeni pripomočki pri poklicni maturi

V skladu s šolskimi pravili lahko dijaki opravljajo poklicno maturo samo v šolskih uniformah. To velja tako za pisne kot ustne izpite.

Vsebina 2. predmeta: Moduli 1, 2, 3 in 4.

Primeri izpitnih pol za 2. predmet

SSI (gastronomija in turizem) 1. pola
SSI (gastronomija in turizem) 2. pola
PTI (gastronomija) 1. pola
PTI (gastronomija) 2. pola

Obrazci za PM

Predprijava
Prijava
Odjava
Vloga za 4. predmet
Teme za 4. enoto poklicne mature 2019/20
Prijava na posamezni predmet splošne mature

ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2019

Razpored pisnih izpitov zimskega izpitnega roka poklicne mature 2019

Razpored ustnih izpitov zimskega izpitnega roka poklicne mature 2019

- 5. december 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

- 24. januar 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

- 30. januar 2020
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

- 3. februar 2020
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

- 4. februar 2020

Matematika, Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

- 5. februar 2020
2. predmet – pisni izpit

- od 6. febrauarja do 15. febrauarja 2020
Ustni izpiti in 4. predmet 

- 4. marec 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

- 7. marec 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

V sredo, 4. 3. 2020, ob 9.30 v učilnici 401: seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi