Osnovne informacije

Uradne ure tajnice za poklicno maturo

Eva Hercog, tajnica poklicne mature
T 02 / 235 00 13

Uradne ure

Torek, od 9.30 do 10.15, kabinet 107, Mladinska ulica

 

Pomembne povezave

Pričetek pisnih izpitov je ob 9. uri.

Kandidati k pisnim izpitom pristopijo primerno urejeni, k ustnim izpitom pa v uniformi. 

Koledar poklicne mature 2021/22
Obvezni in dovoljeni pripomočki pri poklicni maturi

V skladu s šolskimi pravili lahko dijaki opravljajo poklicno maturo samo v šolskih uniformah. To velja tako za pisne kot ustne izpite.

Vsebina 2. predmeta: Moduli 1, 2, 3 in 4.

Primeri izpitnih pol za 2. predmet

SSI (gastronomija in turizem) 1. pola
SSI (gastronomija in turizem) 2. pola
PTI (gastronomija) 1. pola
PTI (gastronomija) 2. pola

Obrazci za PM

Predprijava
Prijava
Odjava
Vloga za 4. predme
Prijava na posamezni predmet splošne mature

ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021

Razpored pisnih izpitov zimskega izpitnega roka poklicne mature 2021 (objavljen konec decembra 2021) 
Razpored ustnih izpitov zimskega izpitnega roka poklicne mature 2021 (objavljen konec decembra 2021)

- 3. december 2021
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

- 22. januar 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

- 28. januar 2022
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

- 1. februar 2022

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina– pisni izpit 

- 2. februar 2022

Matematika – pisni izpit

- 27. avgust 2021

Matematika, Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

- 3. februar 2022

2. predmet – pisni izpit


- od 4. februar do 15. februar 2022
Ustni izpiti in 4. predmet 

- 7. marec 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 

- 10. marec 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli