Osnovne informacije

Uradne ure tajnice za poklicno maturo

Eva Hercog, tajnica poklicne mature
T 02 / 235 00 13

Uradne ure

Torek, od 9.30 do 10.15, kabinet 107, Mladinska ulica

 

Pomembne povezave

Pričetek pisnih izpitov je ob 9. uri.

Kandidati k pisnim in ustnim izpitom pristopijo v uniformi. 

Koledar poklicne mature v šolskem letu 2022/23
Obvezni in dovoljeni pripomočki pri poklicni maturi

V skladu s šolskimi pravili lahko dijaki opravljajo poklicno maturo samo v šolskih uniformah. To velja tako za pisne kot ustne izpite.

Vsebina 2. predmeta: Moduli 1, 2, 3 in 4.

Primeri izpitnih pol za 2. predmet

SSI (gastronomija in turizem) 1. pola
SSI (gastronomija in turizem) 2. pola
PTI (gastronomija) 1. pola
PTI (gastronomija) 2. pola

Obrazci za PM

Predprijava
Prijava
Odjava
Vloga za 4. predme
Prijava na posamezni predmet splošne mature

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2023

Razpored pisnih izpitov spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2023 (glej koledar poklicne mature)
Razpored ustnih izpitov spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2023 (objavljen po 3. 5. 2023)

 

- 15. november 2022

Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi

- 28. marec 2023
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

- 17. maj 2023
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

- 23. maj 2023
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

 

- 27. maj 2023

Angleščina – pisni izpit

- 29. maj 2023

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

- 3. junij 2023

Matematika – pisni izpit 

- 6. junij 2023

Nemščina – pisni izpit

- 8. junij 2023

Drugi predmet – pisni izpit

- 12. junij 2023

Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

 

- Od 12. junija do 21. junija 2023
Ustni izpiti in četrti predmet

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 3. junija in 10. junija 2023.

- 5. julij 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

- 8. julij 2023
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli