Osnovne informacije

Uradne ure tajnice za poklicno maturo

Eva Hercog, tajnica poklicne mature
T 02 / 235 00 13

Uradne ure

Torek, od 9.25 do 10.10, kabinet 107, Mladinska ulica

 

Matura v enem oziroma dveh izpitnih rokih (dopis RICa iz dne 14. 5. 2020)

Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku, in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov želeli opravljati maturo prvič šele na jesenskem roku, se opravljanje mature na jesenskem roku odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na pristojno državno komisijo. Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku, čeprav so jo opravili v jesenskem izpitnem roku.

V skladu z obvestilom Državnega izpitnega centra sporočamo, da ostaja 31. 3. 2020 zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem roku 2020.
Zaradi omejitve širjenja koronavirusa sprejemamo prijave kandidatov, ki nimajo statusa dijaka po elektronski pošti, in sicer na naslov marjan.bozicko@guest.arnes.si oz. za dijake na naslov eva.hercog@ssgt-mb.si

Pomembne povezave

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE LETOS V CELOTI POTEKA NA CANKARJEVI ULICI.

K letošnji poklicni maturi lahko dijaki izjemoma pristopijo brez uniforme, vendar morajo biti primerno urejeni.

Pričetek pisnih izpitov je ob 9. uri.

Koledar poklicne mature 2019/20
Obvezni in dovoljeni pripomočki pri poklicni maturi

V skladu s šolskimi pravili lahko dijaki opravljajo poklicno maturo samo v šolskih uniformah. To velja tako za pisne kot ustne izpite.

Vsebina 2. predmeta: Moduli 1, 2, 3 in 4.

Primeri izpitnih pol za 2. predmet

SSI (gastronomija in turizem) 1. pola
SSI (gastronomija in turizem) 2. pola
PTI (gastronomija) 1. pola
PTI (gastronomija) 2. pola

Obrazci za PM

Predprijava
Prijava
Odjava
Vloga za 4. predmet
Teme za 4. enoto poklicne mature 2019/20
Prijava na posamezni predmet splošne mature

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2020

Razpored pisnih izpitov spomladanskegaizpitnega roka poklicne mature 2020

Razpored ustnih izpitov spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2020 

Razpored ustnih izpitov spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2020 - razpredelnica

- 31. marec 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

- 20. maj 2020
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

- 26. maj 2020
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

- 30. maj 2020

Angleščina – pisni izpit

- 1. junij 2020

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

- 6. junij 2020

Matematika – pisni izpit

- 9. junij 2020

Nemščina – pisni izpit

- 11. junij 2020

2. predmet – pisni izpit

- 15. junij 2020

Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

- od 13. junija do 23. junija 2020
Ustni izpiti in 4. predmet 

- 7. julij 2020
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

- 10. julij 2020
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli