Osnovne informacije

Uradne ure tajnice za poklicno maturo

Eva Hercog, tajnica poklicne mature
T 02 / 235 00 13

Uradne ure

Torek, od 9.30 do 10.15, kabinet 107, Mladinska ulica

 

Pomembne povezave

Pričetek pisnih izpitov je ob 9. uri.

Kandidati k pisnim in ustnim izpitom pristopijo v uniformi. 

Koledar poklicne mature 2021/22
Obvezni in dovoljeni pripomočki pri poklicni maturi

V skladu s šolskimi pravili lahko dijaki opravljajo poklicno maturo samo v šolskih uniformah. To velja tako za pisne kot ustne izpite.

Vsebina 2. predmeta: Moduli 1, 2, 3 in 4.

Primeri izpitnih pol za 2. predmet

SSI (gastronomija in turizem) 1. pola
SSI (gastronomija in turizem) 2. pola
PTI (gastronomija) 1. pola
PTI (gastronomija) 2. pola

Obrazci za PM

Predprijava
Prijava
Odjava
Vloga za 4. predme
Prijava na posamezni predmet splošne mature

JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2022

Razpored pisnih izpitov jesenskega izpitnega roka poklicne mature 2022
Razpored ustnih izpitov jesenskega izpitnega roka poklicne mature 2022

 

- 7. julij 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

- 14. avgust 2022
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

- 20. avgust 2022
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

- 24. avgust 2022

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

- 25. avgust 2022

Matematika – pisni izpit

- 26. avgust 2022

Angleščinanemščinaslovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

- 31. avgust 2022

Drugi predmet – pisni izpit

 


- Od 24. avgusta do 3. septembra 2022
Ustni izpiti in četrti predmet

- 9. september 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 

- 12. september 2022
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli