Osnovne informacije

Uradne ure tajnice za poklicno maturo

Eva Hercog, tajnica poklicne mature
T 02 / 235 00 13

Uradne ure

Torek, od 9.30 do 10.15, kabinet 107, Mladinska ulica

 

Pomembne povezave

Pričetek pisnih izpitov je ob 9. uri.

Kandidati k pisnim in ustnim izpitom pristopijo v uniformi. 

Koledar poklicne mature v šolskem letu 2022/23
Obvezni in dovoljeni pripomočki pri poklicni maturi

V skladu s šolskimi pravili lahko dijaki opravljajo poklicno maturo samo v šolskih uniformah. To velja tako za pisne kot ustne izpite.

Vsebina 2. predmeta: Moduli 1, 2, 3 in 4.

Primeri izpitnih pol za 2. predmet

SSI (gastronomija in turizem) 1. pola
SSI (gastronomija in turizem) 2. pola
PTI (gastronomija) 1. pola
PTI (gastronomija) 2. pola

Obrazci za PM

Predprijava
Prijava
Odjava
Vloga za 4. predme
Prijava na posamezni predmet splošne mature

ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2022

Razpored pisnih izpitov zimskega izpitnega roka poklicne mature 2022 (objavljen po 20. 12. 2022)
Razpored ustnih izpitov zimskega izpitnega roka poklicne mature 2022 (objavljen po 20. 12. 2022)

 

- 14. december 2022
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli

- 3. februar 2023
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

- 9. februar 2023
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli

- 13. februar 2023

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

- 14. februar 2023

Matematika, angleščinanemščinaslovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit 

- 15. februar 2023

Drugi predmet – pisni izpit

 

- Od 16. februarja do 25. februarja 2023
Ustni izpiti in četrti predmet

- 13. marec 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

- 16.  marec 2023
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli