laughinglaughinglaughingPredstavitev šole - poklici, projekti, dosežki


Pri svojem delu naju vodijo temeljna načela svetovalne službe: načelo dobrobiti (delo v dobro dijaka), načelo prostovoljnosti (pri vključevanju v svetovalni odnos) in načelo zaupanja (zaupnost povedanega v svetovalnem odnosu).

Pisarna se nahaja v 3. nadstropju.

Pričakujeva vas:

  • Vesna Pogačnik, univ. dipl. psihologinja,
  • mag. Mojca Šušek, univ. dipl. psihologinja – koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami.

Najina vrata so odprta vsem dijakom, hkrati pa mora prostor najinega dela nuditi tudi občutek varnosti, zato prosiva, da upoštevate opozorila na vratih, s tem pa omogočite ohranitev zasebnosti svetovalnega procesa. Ker je stisk in težav veliko, je dobro, da se za obisk dogovorite. To lahko storite preko razrednika, e-pošte, osebno, če je nujno, pa tudi na telefon:

Tel. štev.: 02 23 500 14 in 040 471 572 (v času na daljavo)

DELOVNI ČAS - prosiva, da svoj obisk vnaprej najavite (najlažje po e-pošti).

Vesna Pogačnik 

E: vesna.pogacnik@guest.arnes.si

Dan Ura
Ponedeljek od 8.30 do 14.00
Torek popoldan od 14.30 do 17.30
Sreda od 8.30 do 14.00 
Četrtek od 8.30 do 14.00
Petek od 8.30 do 14.00 

 

Mojca Šušek

Skrb za dijake s posebnimi potrebami.

E: mojca.susek@guest.arnes.si

Dan Ura
Torek od 8.30 do 14.00
Petek od 8.30 do 14.00

 

Informacije o vpisu v SŠ in o vpisu na višje strokovne šole in fakultete najdete pod:
Nadaljevanje izobraževanja/Vpis

Zanimive in uporabne povezave

Odštekani najstniki in starši, ki štekajo (odlična knjiga – recenzija) in video predavanje

Odvisnost ni igra – pomoč pri prekomerni rabi interneta

Samopoškodovalno vedenje

Spolno nasilje

Mladi in samomor

Sporočilo v steklenici - Ocena lastnih pivskih navad

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini

Koncept dela z nadarjenimi v srednji šoli

Literatura

Učenje – literatura

e-svetovanje

Spletni portal za mlade v težavah

To sem jaz

O naju

Vesna Pogačnik, univ. dipl. psihologinja – Moje delo je namenjeno dijakom, v povezavi z njimi pa tudi njihovim staršem in učiteljem. Skrbim za sprejem, spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim, pri prehajanju dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja, v procesu pomoči dijakom s posebnimi potrebami, razreševanju stisk dijakov, ob upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem in socialnem razvoju in ob upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo. Prizadevam si za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli, pri tem pa sodelujem z dijaki, starši, učitelji, vodstvom šole ter s strokovnjaki zunanjih institucij.

Mojca Šušek, univ. dipl. psihologinja – Na šoli koordiniram delo z otroki s posebnimi potrebami, pri tem pa sodelujem z dijaki, starši, učitelji, vodstvom šole ter s strokovnjaki zunanjih institucij. Sodelujem tudi pri drugih zgoraj opisanih nalogah šolske svetovalne službe.


Misli za najine dijake

“Svet je dober in slab, črn in bel, vmes pa cela paleta odtenkov. Nobena stvar ni samo dobra ali slaba. Zato nosijo tudi najtežje preizkušnje s sabo neko spoznanje, ki ti bo pomagalo živeti. Sprejmi ga, tvoje je!!!” Renata Ažman

“Uspeh ni nasprotje poraza. Tekač je morda prišel na cilj kot zadnji, toda če je potolkel osebni rekord, je uspel.” Robert Shuller

“Prijateljstvo je neopisljivo razkošje, da se z nekom počutimo popolnoma varne, ne da bi morali izbirati misli ali tehtati besede.” George Eliot