Naziv operacije: Energetska sanacija objekta Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor na Cankarjevi 5.

Namen je izvesti celovito energetsko prenovo objekta in sicer izolacijo toplotnega ovoja, izolacijo talne plošče, izolacijo strehe, zamenjavo stavbnega pohištva, prenovo razsvetljave in elektro inštalacij, prenovo sistema ogrevanja, hlajenja in vodovodnih inštalacij, vgradnjo sistema prezračevanja ter vgradnjo CNS-a.

Cilj je povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

Kot rezultati so predvideni prihranki končne energije v stavbah javnega sektorja in energetsko obnovljene površine stavbe, ki so v lasti in rabi javnega sektorja. Obnovljenih bo 3.370 m2 neto tlorisne površine.  Prihranek izpusta CO2 bo na letni ravni znašal 241,86 ton.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji (www.eu-skladi.si)