Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor skupaj z Zavodom za turizem Maribor sodeluje novem projektu. Tokrat sodelujemo s Turistično skupnostjo Karlovške županije, Trgovsko-gostinsko šolo Karlovac in Gostinsko-turistično šolo Beograd, podjetjem GosTur d.o.o. Maribor, Ferial d.o.o. Karlovac in Ericsson Nikola Tesla d.d. Glavni cilj projekta so razvoj digitalne podatkovne baze turističnih znamenitosti v sodelovanju z izobraževalnim in lokalnim okoljem (t. i. participativni crowdmapping), izdelava izobraževalnih gradiv ter spodbujanje vključujočega razvoja turizma oziroma destinacij.

Ključna izhodišča in izzivi, ki jih s svojimi cilji in pričakovanimi rezultati naslavlja projekt InnoVET, so:

·  neobstoj digitalizirane podatkovne baze turističnih znamenitosti,

·  neizkoriščen potencial sodelovanja z digitalno pismenimi državljani in nezadostno vključujoč razvoj turizma za deležnike izven turističnega sektorja,

·  nezadostna uporaba IT tehnologije v turističnem izobraževanju,

·  izključenost mladih iz načrtovanja in razvoja destinacij.

Projekt InnoVET je financiran iz programa Erasmus+, ki ga vodi in koordinira Turistična skupnost Karlovške županije. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor je nosilec implementacije projekta na šestih lokacijah (kar vključuje usposabljanje, pilotiranje in izvajanje).