V tem obdobju je bil obnovljen oziroma podaljšan projekt Usposabljana mentorjev PUD pri delodajalcu.  V projekt je vključena tudi SŠGT Maribor, kot konzorcijski partner. Po načrtu dela v projektu so nam bila  dodeljena štiri usposabljanja in sicer dve osnovni, to je 36 urni in dve 8 urni nadaljevalni.

V tem času smo izvedli dve osnovni usposabljanji in sicer eno v Moravskih Toplicah in eno v Mariboru. Skupaj se je udeležilo 24 kandidatov in vsi so uspešno zaključili usposabljanje.

Prav tako smo izvedli tudi obe nadaljevalni usposabljanju po sklopu B z naslovom Učinkovit mentorski proces. Teh usposabljanj se je udeležilo 25 kandidatov. Obe usposabljanji smo izvedli na naši šoli.

Pri izvedbi usposabljanj so sodelovali: Marjan Božičko, Sandra Terplan in Bojana Korez.

Organiziranje usposabljanj in vodenje projekta vodi Marjan Božičko.

Maribor, 28. 10. 022

                                                                                                                                                               Marjan Božičko

                                                                                                                                                               Vodja projekta