(1) Izobraževalci za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki se večinoma ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem za poklicno izobraževanje in usposabljanje učencev v turističnem in gostinskem sektorju.

(2) Učenci (bodoči ''spodbujevalci dostopnega turizma''), ki bodo pridobili nova znanja in kompetence ter bodo opravljali nov poklic

(3) Lokalne/regionalne oblasti, ki želijo izvajati nove turistične politike in pobude za povečanje pritoka turistov na njihove turistične destinacije.

(4) Centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) in interesne skupine na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja: PIU želi okrepiti svojo vlogo in odnos z dobavno turistično verigo, zlasti v zvezi z dostopnim turizmom.

(5) Turistični akterji, ki želijo terjati večji tržni delež od mednarodno dostopnega turizma.

(6) Turistična MSP, ki želijo nasloviti nove turistične trge in izboljšati svoje trajnostne možnosti.

(7) Popotniki z oviranostmi, ki želijo, da se ovire pri potovanjih zmanjšajo, da bi lahko obiskali več destinacij.