Projekt FAST (Spodbujanje dostopnosti v podporo turizmu) naslavlja potrebe po storitvah, ki bi bile nujne za zagotavljanje dostopnih potovanj. Storitve osebnega asistenta so potnikom pogosto na voljo, vendar so drage, predvsem zato, ker jih nadzirajo potovalne agencije in ker je število potrebnih strokovnjakov omejeno. V tem projektu bodo opredeljena znanja in spretnosti, ki so potrebna zato, da se lahko čim več ljudi usposobi za delo ''Spodbujevalca dostopnega turizma'' (angl. „Accessibility Travel Facilitators“ – ATF). V ta namen bomo v sklopu projekta FAST najprej opredelili natančno vlogo in naloge ''Spodbujevalca dostopnega turizma''. Z jasno opredelitvijo vloge bodo določene odgovornosti in definirana ustrezna pričakovanja. Z opisom tega delovnega mesta bomo opredelili potrebne kvalifikacije, izkušnje in zahtevane ravni izobrazbe.

Ker bo delovno mesto ''Spodbujevalca dostopnega turizma'' pomembno in ključno za širjenje dostopnega turizma, bodo v sklopu projekta partnerji oblikovali kvalifikacijski okvir za ta profil in opredelili spretnosti, ki jih je treba pridobiti na podlagi EOK. To bo olajšalo tudi dostop do mobilnosti in napredovanja v sklopu izobraževanja, usposabljanja in poklicne poti.

Poleg tega lahko to omogoči nacionalnim poklicnim kvalifikacijam, da pospešijo priznavanje pridobljenih veščin in kompetenc ter tako zagotovijo integriran sistem, ki spodbuja vseživljenjsko učenje. V projektu FAST bomo razvili tudi okvir usposabljanja, ki bo vključeval metodologijo usposabljanja, kurikulume in didaktične materiale.

Poleg tega bomo razvili tudi vodnik za ocenjevanje, ki bo obravnaval strategije ocenjevanja za različne faze učenja.

Splošni cilji projekta so:

1. opredeliti ''Spodbujevalca dostopnega turizma'' kot delovno mesto v skladu z EOK in ustvariti podlago za evropske nacionalne sisteme kvalifikacij, da ga lahko licencirajo kot kvalificirano delovno mesto.

2. Doseči skladnost ECVET/ EOK/NPK za opredelitev tega delovnega mesta za omogočanje mobilnosti učencev, olajšanje vseživljenjskega učenja in priznavanje kvalifikacij.

3. Spodbujati lokalne oblasti, da prevzamejo nadzor nad to storitvijo in tako koristijo lokalnemu gospodarstvu.

4. Omogočiti popotnikom z oviranostmi več potovalnih izkušenj brez večjih stroškov.

5. Zmanjšati stroškovne ovire, ki jih imajo pogosto popotniki z oviranostmi.

6. Spodbujati nadnacionalno sodelovanje med čim več akterji v turistični vrednostni verigi, za omogočanje večje dostopnosti tem popotnikom.