Strežni inventar

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor omogočamo najem strežnega inventarja.

Kontaktne informacije

g. Boris Korošec
E boris.korosec@guest.arnes.si