Naslov projekta: Z novimi znanji izboljšati zaposljivost in poklicno perspektivo

Naslov projekta v angleščini: Improve employability and career prospects with new skills

Št. pogodbe: 2022-1-SI01-KA122-VET-000075133

Trajanje projekta: 1. 12. 2022 do 31. 5. 2024

   

Projektni partnerji:

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL

European Education & Learning Institute

Mediterráneo Erasmus International Center S.L.

UNIVERSITA' DEI SAPORI SOC.CONS. A R.L.

 

S projektom želimo povečati delež dijakov, ki uspešno končajo šolanje, izboljšati njihovo učno uspešnost in poklicno perspektivo. Na šoli se zavedamo, da je potrebno za dosego teh ciljev imeti motivirane dijake in strokovni kader, ki se hkrati tudi strokovno izpolnjuje ter sledi novim trendom na področju razvoja turizma in gostinstva. Še posebej občutljivi moramo biti do ranljivih ciljnih skupin, ki so dodatno izpostavljene dejavnikom tveganja in velikokrat prikrajšane v dostopnosti do različnih storitev in produktov.

 
Cilji projekta so tudi:
- preprečiti opuščanje šolanja in usmeriti pot vseživljenjskega učenja; 
- olajšati pridobivanje in razvoj osnovnih veščin za usposabljanje in usmerjanje v delo; 
- izboljšati učno uspešnost, zaposljivost in poklicno perspektivo; 
- Ustvariti občutek za iniciativnost in podjetnost; 
- povečati motivacijo za sodelovanje v formalnih, neformalnih in priložnostnih izobraževalnih pobudah; 
- spodbujati zaposlovanje in samozaposlitev, 
- spodbujati znanje drugega jezika in medkulturno zavest; ž
- spodbujati ozaveščenost o evropskih projektih, priložnostih in vrednotah; 
- pridobiti kompetence in veščine iz držav z velikim vplivom na področju turizma in na ta način spodbujati izmenjavo dobrih praks; 
- Ozaveščanje o evolucijski in dinamični naravi turizma in njegovih priložnostih za prispevanje k rasti.