Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Naziv poklicne izobrazbe: GASTRONOM - HOTELIR

Trajanje programa: 3 leta

Stopnja izobrazbe: IV. stopnja

Zaključek šolanja: zaključni izpit

Možnosti nadaljnjega šolanja: možnost vljučitve v poklicno - tehniško izobraževanje (3+2) po programu Gastronomija

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali nižja poklicna šola

Kdor ne konča programa v celoti, si lahko pridobi naziv pomočnik kuharja in pomočnik natakarja.

Grobi kurikulum s predmetnikom