Številka projekta: 2023-1-SI01-KA121-VET-000136871
Trajanje projekta 1. 6. 2023 - 31. 8. 2024
 
Cilj 1: Povečati interes za učenje gastronomskih poklicev, torej povečati število vpisanih dijakov
Cilj 2: Dolgoročen strokovni razvoj in profesionalno sodelovanje v evropskem izobraževalnem prostoru.
Cilj 3: V mobilnosti vključiti najmanj 30% dijakov z manj možnostmi