KOMU JE NAMENJEN PROGRAM NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

Programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) so namenjeni učencem, ki:

  • so izpolnili osnovnošolsko obveznost in končali najmanj 7 razredov devetletne osnovne šole oziroma 
  • so končali osnovno šolo po prilagojenem izobraževalnem programu

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve (2) leti.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V strokovnim modulih je poudarek na praktičnem pouku, ki je podkrepljen s strokovno teoretičnimi vsebinami. Ob zaključku izobraževanja mora dijak opraviti zaključni izpit, ki obsega izdelek oziroma storitev ter zagovor

MOŽNOSTI ZA NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po končanem izobraževanju je dijak usposobljen za opravljanje del na nivoju ozkega poklicnega profila, hkrati pa lahko nadaljuje izobraževanje v programih: 

  • SPI, Gastronomske in hotelske storitve (traja 3 leta) in
  • SSI, Gastronomija in turizem (traja 4 leta).
PREDMETNIK
Izvedbeni kurikul 1. letnik 2023/24
Izvedbeni kurikul 2. letnik 2023/24
Grobi kurikul
Predmetnik