Naslov projekta: Make it green

Št. pogodbe: 2022_1_KA210-VET_081547

Trajanje projekta: 12. 9. 2022 do 12. 8. 2024

   

Projektni partnerji:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumicic Rovigno                                                                                                                               

Ugostiteljsko-turistička škola Beograd

 

Z izvedbo projekta iščemo rešitve znotraj panoge turizma in gostinstva, ki bi pripomogla k ohranjanju narave in boju proti podnebnim spremembam. Pri tem se bodo predvsem usmerili k trem ciljem: zeleni turizem, brezodpadna kuharija in krožno gospodarstvo – odpadek, kot darilo.

S planiranimi aktivnostmi želimo pri udeležencih spodbuditi kritično razmišljanje v našem odnosu do okolja ter spodbujati ustvarjalnost pri iskanju rešitev za lepši jutri.

V sklopu projekta bomo izvedli tri kratkotrajne mobilnosti dijakov in učitelj, po eno v vsakem mestu partnerskih organizacij. Načrtujemo tudi dva pripravljalna obiska, v Rovinju bo namenjen usposabljanju osebja na samo tematiko projekta ter v Mariboru, ki bo namenjen zaključku projekta in                      analizi doseženega.

Kot rezultat projekta načrtujemo izdajo knjižice receptov na temo brezodpadna kuharija, ki bo objavljena v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku. Realizirali bomo najboljšo idejo na temo odpadek kot poslovno darilo ter razvijali turistični produkt, ki bo spodbujal trajnostni razvoj destinacije - v okoljsko in družbeno kulturnem smislu.