NOVICA
07. Jul

Diamantna maturantka

Življenje je podobno olimpijskim igram: nekateri trgujejo, drugi gledajo, tretji se borijo.

Pitagora

In res je, naša Nuša Prejac je bila tista, ki se je borila in v štirih letih šolanja na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor dosegla nadpovprečne učne rezultate, zavidljivo število domačih in mednarodnih nagrad in je tako s svojim trudom, prizadevnostjo in nadpovprečnimi uspehi izstopala v generaciji dijakov.

Celoten kolektiv profesorjev ji izreka čestitke, saj je postala diamantna maturantka in na podlagi velikega števila vrhunskih dosežkov tudi naj dijakinja zaključne generacije 2019/2020.

Dosežki