ΕΝΑΡΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FAST ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ανακοινώθηκε η έναρξη Ευρωπαϊκού Προγράμματος FAST (Facilitating Accessibility in Support of Tourism) με την συμμετοχή εταίρων από την Σλοβενία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πορτογαλία και την Κύπρο.

Τα προβλήματα προσβασιμότητας δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες στα άτομα με αναπηρίες όταν ταξιδεύουν ως τουρίστες σε διάφορα μέρη. Το πρόγραμμα FAST στοχεύει στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας στον τουρισμό, μέσω της εισαγωγής του θεσμού του «Βοηθού Προσβάσιμου Ταξιδιού» (Accessible Travel Facilitator – ATF), o οποίος φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τουρίστες με αναπηρίες.

Ειδικότερα, ο «Βοηθός Προσβάσιμου Τουρισμού» θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των τουριστών με αναπηρίες σε χαμηλό κόστος, έτσι ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους με ασφάλεια. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στο να αναδείξει την σημασία των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω των οποίων οι υποψήφιοι «Βοηθοί Προσβάσιμου Τουρισμού» θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Erasmus + (ΚΑ2) και συμμετέχουν εταίροι από την Σλοβενία (SŠGT Maribor, INUK), την Ελλάδα (OECON Greece), την Αυστρία (BEST), την Πορτογαλία (SPI) και την Κύπρο (ΕΤΑΠ Λευκωσίας και DekaPlus Business Services Ltd). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.