S šolskim letom 2013/14 smo se odločili ustanoviti humanitarni sklad, v katerega zbiramo prispevke z donacijami zaposlenih in prispevki, zbranimi na dobrodelnem bazarju. Sredstva so namenjena pomoči pri kritju stroškov za tiste dijake, ki imajo nizek socialno-ekonomski standard. Dijak lahko zaprosi za pomoč enkrat letno. Pri šolski psihologinji Vesni Pogačnik oddate vlogo, ki ji priložite ustrezna dokazila.

Vloga za sofinanciranje
Pravilnik humanitarnega sklada SŠGT