NOVICA
13. May

Navodila v času izvajanja priprav na PM in ZI, v času popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitov, PM in ZI ob sproščanju ukrepov v času COVID-19

Navodila za dijake

Izjava za starše mladoletnih dijakov

Izjava za polnoletne dijake

Razpored priprav na poklicno maturo in zaključni izpit