+386 (0)2 235 00 10 ss.gtmb@guest.arnes.si

Ravnatelj: Dušan Erjavec

 

Spoštovani starši, drage dijakinje in dijaki!

V naši šoli izobražujemo in vzgajamo za poklice, kjer so potrebni stiki z ljudmi. Ti poklici so zanimivi in lepi, vedno aktualni, a zahtevajo spoštovanje reda in čistoče, terjajo strogo disciplino, pričakujejo urejenost in vljudnost ter vedno dobro voljo dijakinj in dijakov.

V gostinstvu in turizmu je delo raznoliko, ponuja kruh in zadovoljstvo,kar je pomembno zlasti v sedanjem času, ko se srečujemo z brezposelnostjo. Vsakdo lahko najde nekaj, kar ga veseli, kar ga lahko osrečuje vse življenje.

Naš moto je: Šola z okusom!

Pomočnica ravnatelja: Sonja Porekar Petelin

Svet šole:

ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga :
– predstavnik ustanovitelja
– predstavnik mestne občine
– pet predstavnikov delavcev šole
– dva predstavnika dijakov
– dva predstavnika sveta staršev
– predstavnik delodajalcev

Učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbori

Razredniki

Strokovni aktivi

Svet staršev

Skupnost dijakov – predstavlja jih dijaški parlament